Informatie over het prijsplafond voor energie

Over de maanden november en december 2022 krijgt elk huishouden met een kleinverbruikersaansluiting elke maand € 190 tegemoetkoming in de gestegen energiekosten. Deze bedragen krijg je direct van je energieleverancier. Voor het jaar 2023 is er door het kabinet een prijsplafond ingesteld voor de energie: een plafond in verbruik en […]

Repareer Café Hengstdal

Iedere 2de zaterdag van de maand, dus ook komende 11de december, is het Repareercafé Hengstdal weer geopend voor buurtbewoners en andere belangstellenden. Zoals bekend staan onze vrijwilligers, tussen 13.00 en 15.30 uur, opnieuw klaar om uw kapotte spulletjes te repareren. Omdat het Café niet wordt gesubsidieerd zijn vrijwillige bijdragen van […]

hybride warmtepomp

Hybride warmtepomp als standaard, moeten we dat wel willen?

Enkele weken geleden kondigde het kabinet aan dat hybride warmtepompen de standaard worden bij het vervangen van de gasketel. Ook Milieucentraal ondersteunt deze maatregel.De hybride warmtepomp heeft een aantal mogelijkheden en voordelen, maar om het als standaard te zien, vind ik op zijn zachtst gezegd kort door de bocht geconcludeerd. […]

Limos

Kan een volgende BES in Hengstdal op aardwarmte?

Het BES-systeem dat nu in onderzoek en ontwikkeling is voor de Bomenbuurt Oost in Hengstdal gaat werken met industriële warmtepompen op groene stroom. Dat betekent een grote CO2 besparing en is daardoor een grote stap voorwaarts in de energietransitie en de kostenbesparing voor verwarming. Hier zijn we dus blij mee.Maar […]

blowerdoor test

Blowerdoor

Je huis onderzoeken op warmteverlies door kieren en gaten, met een blowerdoor test. Een blowerdoor is een goede manier om je huis te onderzoeken op warmteverlies door kieren en gaten. Bij Duurzaam Hengstdal krijgen we steeds vaker aanvragen binnen voor de blowerdoor. We willen daarom graag een apparaat aanschaffen. Een […]

regenwater opvangen

Vang jij al regenwater op in je tuin?

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met hitte, langdurige droogte en extreme hoosbuien. Deze hoosbuien kunnen flink wateroverlast veroorzaken met ondergelopen straten, tuinen en kelders als gevolg. Het wordt steeds belangrijker om regenwater vast te houden op de plek waar het valt, […]

energienood

Brandbrief

Bij Duurzaam Hengsdal kwam onderstaande mail binnen. We hebben de brief geanonimiseerd, maar we hebben uiteraard toestemming van betrokkene om hem in deze nieuwsbrief te plaatsen. Beste mensen van Duurzaam Hengstdal, beste Noël, Dit is een brandbrief, die ik ook naar Woonwaarts stuurde, omdat ik niet meer weet hoe ik […]

Zicht op Nijmegen

Nijmeegs Steunpunt Bewonersinitiatieven voor de Energietransitie

Op 29 maart 2022 zijn diverse betrokkenen (bewoners uit buurtinitiatieven, kennisorganisaties, politici, energieambassadeurs, energiecoöperaties enz.) bij elkaar gekomen om te bespreken of het zinvol is om een Nijmeegs steunpunt in te richten voor bewonersinitiatieven. Sommigen vinden dit noodzakelijk, omdat het tempo van de energietransitie met zo’n factor vier omhoog moet. […]

energiearmoede

Energienood

Bij Duurzaam Hengsdal kwam onderstaande mail binnen. We hebben de brief geanonimiseerd, maar we hebben uiteraard toestemming van betrokkene om hem in deze nieuwsbrief te plaatsen. Beste mensen van Duurzaam Hengstdal, beste Noël, Dit is een brandbrief, die ik ook naar Woonwaarts stuurde, omdat ik niet meer weet hoe ik […]

Uiterlijk BES unit

HET UITERLIJK VAN DE BES- (of MES-?) UNITS

90 jaar geleden was Nijmegen ook druk bezig met een enorme transitie op energiegebied. Destijds ging het om grootschalige invoering van elektriciteit. De bedoeling was om eén groot landelijk net-werk aan te leggen, waarop uiteindelijk elke woning en elk bedrijf zou worden aangesloten. Een enorme klus, waarvoor heel Nederland op […]