Wijbrand Pauw

Ook jij kunt beter leren stoken

Stookworkshop donderdag 2 december 19.30 in de Ark

Nu het stookseizoen weer begonnen is, komen steeds vaker weer berichten voorbij over de ernstige gezondheidsschade van het houtstoken. Zie bijvoorbeeld het bericht van wijkgenoot Bert op 5 oktober. De hoge gasprijs kan er echter voor zorgen dat de houtstook de komende maanden zal toenemen, ook in onze wijk. Het zorgt voor meer geur en rook met zwevende fijnstofdeeltjes en schadelijke stoffen als PAK’s. Dit levert klachten op van overlast, benauwdheid en irritaties.
Veel mensen pleiten voor een verbod en zijn daarvoor tot aan de Hoge Raad gegaan. Daarbij is gebleken dat het juridisch nog niet mogelijk is om houtstook in de gemeentelijke APV (algemene plaatselijke verordening) te verbieden.


Schoner stoken 

Met goed stoken kun je volgens diverse Gelderse gemeenten relatief eenvoudig een groot deel van de uitstoot aan gevaarlijke stoffen verminderen. Dat is op korte termijn effectiever dan wachten op verboden die de overheden dit jaar en waarschijnlijk ook de komende jaren niet kunnen invoeren, laat staan handhaven. En het brengt ons dit jaar nog verder. Het hélpt !

Gemeente 

Ongeveer twintig houtstokers in West kunnen subsidie krijgen voor sloop van hun oude houtkachel of de aanschaf van een houtrookfilter of katalysator. Dat is niet veel, maar de gemeente gaat ook onderzoeken of houtstook aan banden kan worden gelegd via het omgevingsplan. Regels over hoe lang, hoe vaak en onder welke weersomstandigheden er gestookt mag worden, kunnen in het nieuwe omgevingsplan worden opgenomen. Intussen nam de gemeenteraad een motie aan om inwoners op te roepen het stoken zo veel mogelijk achterwege te laten .

Voorlichting

Voor de rest blijft de gemeente inzetten op voorlichting. De nieuwe wethouder Jan Wijnia: “Mensen moeten weten wat stoken betekent voor hun buren en hun omgeving. Houd rekening met elkaar. Vandaar ook dat we extra inzetten op voorlichting over de gevolgen van houtstook, gratis een cursus aanbieden om schoner te leren stoken en de mensen vragen om liefst helemaal te stoppen met stoken.”


Gratis stookworkshop van Wijbrand Pauw

De gemeente biedt daarom vanaf begin november gratis stookcursussen aan. Voor Hengstdal betekent dat een gratis workshop op donderdag 2 december om 19.30 u in de Ark. U kunt u zich aanmelden bij Erik Maessen.
Wijkclubs als Duurzaam Altrade en Duurzaam Hengstdal erkennen de schadelijkheid en adviseren hun volgers om conform de stookwijzer.nu, in elk geval niét te stoken bij windstil weer, alleen droog schoon hout te stoken en het liefst alleen op incidentele basis. Zie bij duurzaamhengstdal.nl. We verwijzen als wijkclubs ook naar filmpjes en cursussen van gemeenten en clubs in Apeldoorn, Rheden en Zutphen die er allemaal van overtuigd zijn dat schoner stoken helpt. Bijvoorbeeld het filmpje met tips van de gemeente Rheden met deskundig stoker Wybrand Pauw; zie hier.

Graag uw mening, input en gesprek

Naast inspireren voor schoner stoken willen we met de actieve mensen, partners en volgers van Duurzaam Hengstdal bijdragen dat zo weinig mogelijk mensen hout gaan stoken nu het gas zo duur wordt en zoveel mogelijk stokers stoppen. Wij horen en lezen daarover graag uw mening naar  We gaan dan graag in gesprek om te overleggen wat we nog zouden kunnen doen. Tot dan!  
Als u intussen een keer zou willen stoken: kijk svp eerst op stookwijzer.nu ! Alvast bedankt!

Henk  en Noel