Blowerdoortest

De Blowerdoortest

Met de Blowerdoor-test sporen we tocht op. Tocht is wat anders dan ventilatie. Ventilatie regel je zelf als je dat nodig hebt. Tocht is ongecontroleerd, gaat 24 uur per dag door en geeft daardoor veel warmteverlies.

Soms weet je waar tocht ontstaat en daar kun je direct wat aan doen. Soms is het niet duidelijk waardoor het op bepaalde plaatsen in huis niet warm wordt. De kans is groot dat dit ontstaat door tocht via kieren op plaatsen die je niet direct ziet. Je huis onderzoeken op warmteverlies door kieren en gaten, doe je met een Blowerdoor-test.

Uitvoering door vrijwilligers van Duurzaam Hengstdal

Vrijwilligers van Duurzaam Hengstdal kunnen een blowerdoor-test uitvoeren. Hierbij wordt met 2 mensen tegelijk gewerkt.

Een Blowerdoor-test wordt uitgevoerd met een grote sterke ventilator, die met een frame in de buitendeur wordt geplaatst. Met die ventilator wordt eerst lucht uit het huis gezogen, waardoor het huis in “onderdruk” wordt gebracht. Door die onderdruk wordt in het huis voelbaar gemaakt waar tocht binnenkomt. Die plekken worden gemarkeerd.

Nadat het huis is nagelopen op de voelbaar gemaakte tochtplekken wordt de ventilator omgedraaid. Hiermee wordt lucht het huis in geblazen en wordt het huis in “overdruk” gebracht. Op de plekken waar het onduidelijk is waar tocht ontstaat, wordt met een rookmachine gekeken waar de lucht naar buiten gedrukt wordt. Met de rook is het “luchtspoor” te volgen.

Blowerdoortest met rook

Ook hier wordt vastgelegd waar die tochtplekken zitten.

Na afloop wordt besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevonden kieren en gaten dicht te maken en op die manier de tocht te bestrijden.

Blowerdoor test
De ventilator in de deur bij de Blowerdoortest

Twee varianten van de Blowerdoortest

Duurzaam Hengstdal kan voor de inwoners van de wijk Hengstdal 2 varianten van de Blowerdoor-test aanbieden. Weet u niet zeker of u in de wijk woont, controleer dat dan via de link: https://postcodebijadres.nl/gemeente/nijmegen/buurt/hengstdal.

De Basisvariant, hiermee wordt zichtbaar gemaakt waar tocht ontstaat, zodat benodigde maatregelen genomen kunnen worden. De Basisvariant kost € 55,- per meting.

De Uitgebreide variant, hierbij wordt via een speciaal computerprogramma berekend  hoeveel liter lucht (verwarmd in de winter) per uur het huis verliest. In sommige gevallen is dat nuttig om te weten. De Uitgebreide variant kost indien een planning te maken is, met 2 metingen op een dag, € 125 per meting. Is er geen mogelijkheid om 2 metingen te doen, dan zijn de kosten van een meting € 230. Voor de uitgebreide variant moeten we speciale apparatuur inhuren. Vandaar de fors hogere kosten.

Heb je belangstelling voor een Blowerdoor-test geef dat dan aan met een email naar . Er wordt vooraf een opname gedaan om te kijken of de apparatuur passend is.

Mocht u niet in de wijk Hengstal wonen, dan verwijzen we naar de volgende partijen:

Henk Tannemaat in de Wijkkrant Nijmegen-Oost februari 2023