Buurt Energie Systeem

Een warmtenet voor Hengstdal (en daarbuiten)

Tijdens de drukbezochte informatieavond van Duurzaam Hengstdal, op woensdag 30 januari j.l., werd een update gegeven over de voortgang van het transitieoverleg en het resultaat van de enquête toegelicht. De mogelijke opties die het aardgas kunnen vervangen passeerden de revue en er was gelegenheid om hier vragen over te stellen. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Na de pauze heeft Peter Daanen als coördinator van de Bewonersgroep Aardgasvrij, het plan voor een wijkwarmtenet gepresenteerd.


Waarom hebben we zelf dit plan ontwikkeld?

We zaten afgelopen jaar aan tafel met de woningcorporaties, de gemeente en de netbeheerder, om de belangen van de bewoners van de wijk te behartigen.
Tijdens dat overleg bleek dat de corporaties waren beïnvloed door het oorspronkelijke advies, namelijk dat er in Hengstdal slechts  een All Electric optie (d.m.v. warmtepompen) mogelijk zou zijn. De gemeente stond hier neutraal tegenover. Naast ons, zag alleen de netbeheerder dit minder rooskleurig in.
Alle berekeningen die gemaakt werden, wezen op extreem hoge kosten bij deze variant. Met name voor de oude, kleine huizen, zouden hoge kosten gemaakt moeten worden om ze op deze wijze te kunnen verwarmen.