Gemeente Nijmegen

Verslag Wijkbijeenkomst Aardgasvrij Hengstdal

Deze door de gemeente Nijmegen georganiseerde informatieavond vond op 25 juni j.l. plaats in de aula van het Canisiuscollege.
 Het programma was opgedeeld in twee delen, een eerste deel was speciaal voor bewoners die nog niet eerder bijeenkomsten bezochten.


Tijdens dit eerste deel werd de voorgeschiedenis en de gang van zaken tot op nu uitgelegd. 
De reden waarom Hengstdal voorloper is en wat de gevolgen voor de wijkbewoners zijn, werd uitgelegd. Eveneens kwam aan bod wat de planning is en wie welke rol daarbij vervult.


Het tweede deel werd geopend door wethouder Harriët Tiemens, waarna zij diverse vragen uit het publiek beantwoorde. Sommige waren algemeen, andere zeer specifiek, maar ze waren allen te beantwoorden.
Er volgde daarna een uitleg over de volgende stappen. De mogelijke alternatieven voor aardgas als warmtebron werden belicht en de functie van het wijkwarmteplan werd toegelicht.

Na deze plenaire delen was er de mogelijkheid  vragen te stellen aan de diverse partijen en kon men bij de stands in de hal informatie verkrijgen. Daar waren Loket Duurzaam Wonen Plus, bewonersvertegenwoordiging HOG en Duurzaam Hengstdal aanwezig. De avond werd naar schatting door ca. 80 geïnteresseerden bezocht.