BES

BES ontwikkelingen puntsgewijs

Het onderzoek naar de mogelijkheid van een BuurtenEnergieSysteem in de bomenbuurt-oost in Hengstdal gaat voort. Hieronder vindt u een opsomming van de ontwikkelingen in diverse gebieden van het onderzoek.

Communicatie:

Per 4 februari ligt er bij de buurtbewoners een uitgebreide BES-buurtkrant in de bus en is er een website in de lucht: besbuurthuis.nl/bomenbuurt. Dit wordt de nieuwe projectwebsite voor communicatie naar de buurt met daarop de basisinformatie: FAQ’s, nieuwsberichten en een smoelenboek. Het doel van de website is een communicatiemiddel naar de buurt en de wijk (let op het onderscheid tussen wijk en buurt). Er komt ook een mogelijkheid voor buurtbewoners om de documentatie van de verschillende werkgroepen in te zien, hiervoor moet dan wel eerst worden ingelogd.
Huis-aan-huisbezoeken mogen weer worden opgepakt. Op dit moment is meer dan de helft van de huishoudens bezocht.
 

Voorbereiding voor eigenaarschap door de bewoners

De bewoners krijgen meer en meer de leiding, er is een Initiatiefgroep BES BomenBuurtOost. Deze groep bestaat nu uit 18 bewoners die een brief hebben ondertekend van de 25 bewoners die direct participeren. Deze brief gaat vanuit de buurtinitiatiefgroep naar alle bewoners om mee te praten over de gezamenlijke aanpak van het BES.
Er is al geruime tijd een werkgroep Bestuur Organisatie Financiën (BOF) die zich verdiept in de mogelijkheden van eigenaarschap door de bewoners. Zij vergaderen één keer in de 4 weken. Er zijn productgroepen die vaker afspreken. Enkele punten in deze fase van het proces:

 • Second opinion: begin februari worden de resultaten van de second opinion met de BOF gedeeld. Vervolgens worden de resultaten gedeeld met de initiatiefgroep BES BBO.
 • Er wordt nu rekening gehouden met een uitstel van de draagvlakmeting. Het streven is om deze voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. Er komt geen draagkracht meting, zolang niet iedere buurtbewoner zich een onderbouwde mening kan vormen.
 • Op dit moment is er een conceptlijst van uitgangspunten vanuit de buurt en daaropvolgend een eerste beantwoording vanuit de projectgroep (in hoeverre er gehoor is gegeven aan dit punt en waarom?).

Vervolgens wordt er een fysieke wijkbijeenkomst georganiseerd waar bewoners kunnen reageren op de concept uitgangspunten en deze nog kunnen aanvullen en vaststellen. De excursie naar Didam (daar is onlangs een BES opgestart) is vanwege de huidige coronamaatregelen uitgesteld tot 4 maart. De installatie in Didam draait dus al en daar trekt met lering uit. Zie ook nieuwsbrief 21

Mogelijke locatie BES systeem

Hier zijn de volgende ontwikkelingen gaande:

 • Er wordt gekeken naar integratie van het zwembad en het BES. Constructieberekeningen voor het dak van het zwembad komen heel spoedig.
 • Er zijn drie MES-installaties nodig. Op het dak van het zwembad zouden er bijvoorbeeld twee passen.
 • Drie locaties als voorlopig uitgangspunt:
  • Zwembad
  • Pegasusveld
  • Speelterrein midden in de Bomenbuurt-Oost
 • Het rapport van ingenieursadviesbureau SWECO presenteert per locatie welke onderzoeken er benodigd zijn voor het plaatsen van een MES-installatie op die plek.
 • In de meeste gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit neemt tijd in beslag in verband met de procedure.

Meer informatie

In het BES-buurthuis op de Hengstdalseweg 194, met spreekuren op woensdagmiddag en dinsdagavond.
Verder kunt u nog informatie vinden op de website van Duurzaam Hengstdal en natuurlijk op de besbuurthuis.nl/bomenbuurt en op de website van de gemeente.