BES Didam

Buurt Energie Systeem in Bloemenbuurt Didam en onze Bomenbuurt Hengstdal

Ben je inmiddels benieuwd hoe een gebouw van een Buurt Energie Systeem met warmte-opwek/warmtepompen eruit ziet?

BES Didam

Hierboven zie je het gebouw met de pompen die de warmte levert aan het warmtenet in de Didamse Bloemenbuurt. Op de vlakte rondom het gebouwtje komen nieuwbouw sociale huurwoningen. Het gebouw heeft de afmeting van een flinke garagebox, met iets meer hoogte. De buitenkant wordt nog mooi afgewerkt, zodat het niet misstaat in de wijk. In de nabij gelegen gerenoveerde woningen zijn al enkele huizen aangesloten en deze winter volgen de andere.
 
We gingen op 25 november kijken in de Bloemenbuurt in Didam samen met enkele tientallen anderen uit verschillende ‘Wijken van de Toekomst’ in Gelderland. Na een rondleiding door de buurt en een voorbeeldwoning was er nog veel informatie en uitwisseling.
 
Hiervan een verslag en enkele gedachten erover.
 
Kenmerken
226 woningcorporatiewoningen waarvan 75 nieuwbouw en 127 renovatie van label E naar A+  en tevens nieuwe badkamers en keukens. Dit cadeautje aan de huurders maakte het makkelijk om de 70% instemming van huurders te krijgen. Sterker: iedereen wilde wel en buizen en afleversets konden meteen geplaatst worden.
 
De geschiedenis
In Didam wordt net als in Hengstdal een PAW-subsidie aangevraagd voor de tranche oktober ’20. Het plan was ca 500 huizen, waaronder de woningen van de woningcorporatie. De eigenaar bewoners voelden zich weinig betrokken (‘ons werd niks gevraagd!’) en probeerden een stem te krijgen. De subsidieaanvraag werd afgewezen. De wethouder en ook Firan wilden het dan in afgeslankte vorm (226 corporatiewoningen) laten doorgaan. De woningcorporatie zag het wel zitten en organiseerde haar nieuwbouw en renovatieactiviteiten er meteen in. De gemeente nam een 5% risicoaandeel met beslissingsbevoegdheid over de warmteprijs. Firan de rest. Een regionale partij levert de warmte.
Er was dus een zeer daadkrachtige houding die ook snelle realisatie opleverde. Gevolg was wel dat de omliggende eigenaar bewoners zich weer buitengesloten voelde, ook al is de inhoudelijke oplossing (BES) zeker niet voor allen een probleem.

Aanleg BES

Leerpunten
Bij de tafelgesprekken bleek opnieuw het belang van een gelijkwaardige relatie tussen systeempartijen en klankbordgroep en andere vertegenwoordigers van eigenaren. Ook is het belangrijk, dat de ‘syteempartijen’ niet slechts (met de beste bedoelingen) zendend bezig zijn (‘we zijn een heel goed aanbod voor de eigenaars aan het voorbereiden’), maar dat ze vragend rondgaan wat de behoefte is.
 
Samenvattend
Positief:

  • snelle realisatie   
  • de gemeente blijft de maxprijs van de warmte controleren   
  • blije huurders.

Minder:

  • de winst gaat naar de marktpartij en de zeggenschap naar Firan en gemeente

Beroerd:

  • De atmosfeer van zuur en wantrouwen bij particuliere bewoners door de gang van zaken als hierboven besproken. Moeilijk dus om draagvlak voor vervolg met de eigenaar-bewoners te creëren. 

Les voor Hengstdal
Dus de les voor ons is dat we hier in Hengstdal géén bewoners achter moeten laten omwille van een snelle sprong voorwaarts, De BES werkgroep ‘Proces in de Buurt’ doet al het mogelijke om met ieder in contact te zijn.
 
En hoe nu verder 
Er gebeurt van alles in de ontwikkeling van het BuurtEnergieSysteem in de bomenbuurt oost, ondanks de corona beperkingen. De mogelijkheden van de techniek worden verder onderzocht en tekenen zich scherper af. De financiële mogelijkheden worden al in een concept bedrijfsplan (businesscase) samen bekeken, de locatie is erg belangrijk (kan zo’n gezamenlijke warmtepomp op het dak van het zwembad?) en wordt onderzocht op geluid voor de omgeving.
We kijken naar Denemarken waar het gebruikelijk is dat de bewoners in de vorm van een coöperatie eigenaar zijn van warmtenet en warmtebedrijf.
 
Binnenkort verschijnt er in het BES-gebied huis aan huis een BES-buurtkrant met alle informatie en ontwikkelingen. Ook uiterlijk begin januari is er een digitaal BES-buurthuis gepland. Een website uitsluitend over het Buurtenergiesysteem met de structuur, de mensen, de veelgestelde vragen (en antwoorden) etc.
Kom voor meer informatie naar het BES-buurthuis Hengstdalseweg 194.