BES

BuurtEnergieSysteem (BES) nu in cruciale fase

Dat Buurt Energiesysteem van de bomenbuurt-Oost, wanneer komt zoiets bij ons in de straat?’ Dit is éen van de vragen die dikwijls aan Noël Spauwen van Duurzaam Hengstdal gesteld wordt.
 
Noël, die al vanaf het begin van het BES-project betrokken is, legt uit: ‘Als het proefproject in de bomenbuurt slaagt, dan zal zo snel mogelijk geprobeerd worden om het ook op andere plekken van de grond te krijgen. Maar dat zal met kleine delen van de wijk tegelijk gaan. Een buurt-energiesysteem is echt iets voor één buurt. Het is wel modulair, dus kan zo’n systeem in samenhang uitgebreid worden. Als alle partijen het erover eens zijn, natuurlijk.’
 
‘Het proefproject in de bomenbuurt-Oost verkeert nu in een cruciale fase’, vertelt Noël, ‘Vóór 7 juli moet de knoop doorgehakt worden of het BES doorgaat of niet. Eind maart gaat een draagvlakmeting van start. Deze loopt tot aan de zomervakantie. Als er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn, gaat het project niet door en staan we eigenlijk weer op nul. Niet helemaal natuurlijk, want we hebben er van alles van geleerd, maar we moeten dan opnieuw verzinnen hoe we van het aardgas afkomen. Met alle extra kosten en inspanningen van dien en met de nodeloze uitstoot van CO2 omdat het allemaal later wordt. Natuurlijk komen er voortdurend suggesties voorbij voor een andere oplossing, maar die blijken dan toch niet te werken. Tot dusverre is dit het beste wat we hebben.’
 
Als je wilt weten wat het BES precies inhoudt, lees dan dit artikel en op eerdere artikelen op onze website. De bewoners van het gebied worden al een paar jaar met nieuwsbrieven en huisbezoeken geïnformeerd. Ook zijn ze via allerlei werkgroepen en enquêtes bij het project betrokken. Uiteindelijk hebben zij de beslissende stem. Zij bepalen of het project door zal gaan.