Buurt Energie Systeem (BES)

De historie van Duurzaam Hengstdal en het BES-project

Na de aankondiging in 2017 dat Hengstdal in 2035 aardgasvrij wordt, begon Duurzaam Hengstdal met een werkgroep aardgasvrij die naast de aangekondigde ‘all electric’ oplossing ook andere mogelijkheden onderzocht. Dit leidde tot een plan voor een warmtenet met geothermie als warmtebron. Dat laatste is een kwestie van lange voorbereiding. Een warmtenet dat daarvan afhankelijk is zou dus (te) lang op zich kunnen laten wachten.


BES en Alliander

Het BES-plan van Alliander, dat ons begin 2020 werd voorgesteld, bood hier een goede oplossing voor. Door de wijk in buurten op te knippen en in elke buurt een compact warmtenet met eigen warmtebron aan te leggen, kan er nu al stap voor stap een aardgasvrije wijk worden gerealiseerd. Als op termijn een warmtebron als geothermie wordt ontwikkeld kan een Buurt Energie Systeem  daar relatief eenvoudig  op worden aangesloten.


Warmte pompen

Tot die tijd zullen industriële warmtepompen voor de warmte en warm water zorgen, in combinatie met gasketels op groen gas voor de piekmomenten. Warmte van minstens 70˚C, waardoor de woningen niet extreem geïsoleerd hoeven te worden en de bestaande radiatoren gehandhaafd kunnen worden. Dit betekent een enorme kostenbesparing ten opzichte van een ‘all electric’ oplossing. Ook levert de collectieve inkoop van elektriciteit een fikse kostenbesparing op.


Waarom doet Duurzam Hengstdal mee?

Een belangrijk argument voor Duurzaam Hengstdal om mee te doen aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een BES in Hengstdal, was het feit dat het systeem eigendom gaat worden van een buurtcoöperatie, waar de afnemers van warmte en warm water lid van kunnen worden. Zij krijgen dan zeggenschap over het systeem, beslissen over investeringen en over de kosten voor de gebruikers. Daarmee vervalt het nadeel dat bij veel warmtenetten opgaat, namelijk de hoge kosten die energiemonopolisten rekenen voor hun diensten. Ook kunnen de servicelijntjes zo beduidend korter zijn.
Daarom is het van belang dat de bewoners van de buurt van het begin af aan betrokken zijn bij het onderzoek, zodat zij hun wensen kenbaar kunnen maken, invloed kunnen uitoefenen op het proces en mee kunnen beslissen over organisatie, financiën en uitvoering.