Bomenbuurt Oost

Het Buurt Energie Systeem, hoe gaat het nu verder?

Zoals bekend is gemaakt hebben we als Duurzaam Hengstdal onlangs een intentieverklaring ondertekend, samen met netwerkbedrijf Alliander, de gemeente Nijmegen en woningcorporatie Woonwaarts, om te onderzoeken of het Buurt Energie Systeem toepasbaar is in de Bomenbuurt-oost van Hengstdal (ten oosten van de Ahornstraat). Uitvoerige uitleg over het BES vind u terug in onze vorige nieuwsbrief.

Het doel hiervan is in grote lijnen drieledig:

 1. Het optimaal ontwikkelen van een aardgasvrij energiesysteem van en voor de buurt.
 2. Het ontwikkelen van een plan van aanpak dat ook elders toe te passen is.
 3. Vervolgens het toepassen van dit plan in de rest van Hengstdal.

In elk geval, moet het systeem aan een aantal basiseisen voldoen.

 • Het moet voor net zo comfortabele verwarming zorgen, als de huidige aardgasverwarming.
 • Het moet betrouwbaar zijn, met maximale leveringszekerheid.
 • Het mag de totale energiekosten van de gebruikers niet verhogen (woonlastenneutraal).
 • Het moet duurzamer zijn dan verwarmen op aardgas.
 • Het moet toekomstbestendig zijn en dus aangekoppeld kunnen worden aan duurzame(re) toekomstige warmtebronnen.

Coöperatie

Daarnaast is het de bedoeling dat de toekomstige gebruikers van het systeem er de volledige zeggenschap over krijgen, d.m.v. een coöperatie. Dit moet – dankzij de inspraak van de gebruikers – onder andere leiden tot beheersbare kosten en breed gedragen keuzes in de toekomst.

Reacties en meepraten

Na de berichtgeving door gemeente en Duurzaam Hengstdal (nieuwsbrief 9 ) kwamen er bij Duurzaam Hengstal tientallen mails binnen (overwegend met een positieve reactie) met vragen, en daarop zijn naast antwoorden ook uitnodigingen gestuurd. Ieder die geïnteresseerd op het nieuws heeft gereageerd kreeg het verzoek om zich aan te melden om mee te praten. Er worden werkgroepen gevormd met deelname van buurtbewoners, deelname van Duurzaam Hengstdal en deelname van een op betreffend gebied deskundige. Als je in de BES buurt woont, meld je dan voor één van onderstaande werkgroepen en praat mee, op één van de onderstaande onderwerpen. Je inbreng doet er echt toe.

 • De techniek (o.a. leveringszekerheid, wat als er iets niet werkt? Wat moet er in de huizen gebeuren).
 • De financiën (o.a. welke kosten zijn er en door wie worden welke kosten gedragen, hoe bepalen we de prijs van het warmtenet).
 • De zeggenschap en organisatie (o.a. wie zitten in coöperatie, wie bepaalt wat).

Om dit onderzoek zo transparant mogelijk te maken en de toekomstige gebruikers van meet af aan inspraak te geven gaan we zo spoedig mogelijk in gesprek met die gebruikers. Door de huidige beperkingen zijn we gedwongen hiervoor alternatieve bijeenkomsten op te zetten. We hopen hier in de loop van juni mee aan de slag te kunnen.
Op een aantal belangrijke vragen vind je hier al antwoorden

NB: het Buurt Energie Systeem (BES) is niet hetzelfde als het wijkwarmteplan (WWP). Door toevallige – ongelukkige – samenloop in gemeentelijke besluitvorming kwam de berichtgeving over WWP vlak na die over BES. Wij begrepen dat dat verwarring heeft veroorzaakt bij een aantal bewoners van het BES gebied (Hengstdal ten oosten van de Ahornstraat). Als die verwarring er is, lees dan s.v.p. de verschillende stukken nog eens met deze kennis. Als er dan nog vragen zijn zullen we die graag beantwoorden.

Peter daanen
Noël Spauwen