BES

Het Buurt Energie Systeem in de bomenbuurt Oost

De ontwikkeling van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een BES versnelt.
De afgelopen week is er een enquête gehouden onder alle bewoners. De uitkomsten hiervan worden op 6 juli in de Ark van Oost besproken. Mail aan Erik Maessen (  of 06-46337387) als je wil komen. Let wel: buurt bewoners van het BES gebied hebben voorrang op andere belangstellenden!

Voordeurgesprekken

Ook houden we ‘voordeurgesprekken’ met de bewoners van de bomenbuurt om met hen in gesprek te gaan over het systeem. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn er al een flink aantal gesprekken geweest en deze staan nog gepland tot aan de zomervakantie. Daarna worden ze vanaf augustus, september weer voortgezet. De bedoeling is om alle bewoners even persoonlijk te spreken, zodat tegen het einde van het jaar iedereen goed genoeg geïnformeerd is om zich een mening te kunnen vormen over de voorstellen. Ieders mening telt.


Buurthuis

Op de Hengstdalseweg 194 hebben we een BES buurthuis. Hier kunnen bewoners vanaf het einde van de maand terecht voor informatie en om hun zorgen of ideeën te delen. Een aantal vrijwilligers van Duurzaam Hengstdal zet zich in voor het inrichten en aankleden van het huis. Het huis zal ook inzetbaar zijn voor andere buurtinitiatieven. Duurzaam Hengstdal zal er elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur spreekuur houden over het verduurzamen van de huizen en de wijk. De gemeente Nijmegen, Alliander, Woonwaarts en Duurzaam Hengstdal zijn er om vragen te beantwoorden.
Op zondagmiddag 11 juli is er een gezellige bijeenkomst op het grasveld tegenover Hengstdalseweg 194. Ook hier geldt: buurtbewoners hebben voorrang!

De onderzoeken naar de beste techniek en organisatievorm gaan voorlopig nog even door. Op bovengenoemde bijeenkomsten en in het BES buurthuis (Hdw 194) kun je hierover worden bijgepraat.

Hou je zelf op de hoogte van de ontwikkelingen op Hdw 194 en via de website voor contact met Duurzaam Hengstdal. Mail naar  of bel 0653642880 (Noël Spauwen)