Op pad met de ijskar

Korte update Buurt Energie Systeem (BES)

Duurzaam Hengstdal onderzoekt samen met de gemeente, Alliander en Woonwaarts wat de mogelijkheden zijn van een coöperatief BuurtEnergieSysteem voor verwarming zonder aardgas, in het oostelijke deel van de wijk (ten oosten van de Ahornstraat).

(uitvoerige uitleg over het BES vind u terug in nieuwsbrief 9)

Er is nog niets besloten. Veel informatie wordt op dit moment nog bij elkaar gehaald, ook naar aanleiding van vragen die buurtbewoners gesteld hebben. Dit wordt echt een systeem van de mensen zelf. Daarom is Duurzaam Hengstdal gestart met  kleinschalige buurtgesprekken. Zaterdag 20 juni hebben we met de IJscocar een rondje door de buurt gemaakt om met mensen in gesprek te komen. Ook zijn er in juni online bijeenkomsten geweest voor buurtbewoners  waaraan we hebben deelgenomen. Het is duidelijk dat dit proces alleen kan werken via persoonlijke ontmoetingen.

Op pad met de ijskar
Op pad met de IJskar

Uit de gesprekken met huurders van Woonwaarts komt veel ongenoegen naar voren  over de recente renovaties en isolering van hun huizen. Om draagvlak te krijgen voor iets nieuws, zal het vertrouwen hersteld moeten worden. Het nu beoogde systeem werkt alleen als bewoners zien en voelen dat coöperatief eigendom meer voordelen heeft dan nadelen en meer voordelen heeft dan hun huidige energievoorziening. Corona verhindert grote bijeenkomsten, maar we hopen in het najaar wel met veel mensen ‘live’ in gesprek te kunnen gaan. Ook gaan we in het najaar beginnen met verschillende werkgroepen  waarin de buurtbewoners prominent meedoen.

We zijn als Duurzaam Hengstdal onafhankelijk en onze bemoeienis met dit proces helpt om te voorkomen dat alles ‘van bovenaf opgelegd wordt’. We hebben al verkeerde afslagen kunnen voorkomen.

Bomenbuurt Oost (BBoost)

Bomenbuurt Oost

Meedoen in de bomenbuurt oost van de Ahornstraat.
Als u (vooral als u buurtbewoner bent van de BES buurt) mee wilt praten en beslissen, meldt u dan bij Duurzaam Hengstdal via . We hebben nog een lange weg te gaan en hoe meer mensen meedoen, hoe meer het van iedereen wordt.

Noël Spauwen