BES

Meedenkersbijeenkomst BES Bomenbuurt-Oost

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor het Buurt Energie Systeem Bomenbuurt-Oost zijn vier verschillende werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen betreffen het proces in de buurt, de techniek, het omgevingsmanagement en de buurtcoöperatie, organisatie en financiën. De werkgroepen zijn onlangs van start gegaan.

In de werkgroepen zijn niet alleen de professionele partijen, zoals de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts en netbeheerder Alliander actief, maar juist ook bewoners uit de buurt, samen Duurzaam Hengstdal. Inmiddels zijn er zo’n 20 burgers actief in de verschillende werkgroepen.

Elke werkgroep wordt vertegenwoordigd in het “projectteam” dat zorgt voor de onderlinge communicatie en gegevensuitwisseling. Tenslotte is er nog het zgn. “reviewteam”, dat een controlerende functie heeft. Ook in deze laatste twee groepen zijn de bewoners vertegenwoordigd. Het leek ons zinvol alle actieve bewoners met enige regelmaat bijeen te brengen, om informatie uit te wisselen, onderling vragen te kunnen stellen en zo met elkaar in contact te zijn.

De eerste bijeenkomst op 13 april j.l werd goed bezocht en leverde een actieve uitwisseling van vragen, opmerkingen en voorstellen op. Veel van de vragen konden door de aanwezigen direct beantwoord worden en alle aanwezigen concludeerden dat deze bijeenkomst voor herhaling vatbaar was.
De bedoeling is dan ook om dit met enige regelmaat te herhalen. Natuurlijk hopen we dit op korte termijn ook weer fysiek te kunnen doen, maar tot dat moment zal het in elk geval online plaatsvinden.

We zoeken overigens nog deelnemers, met name voor de werkgroep “Buurcoöperatie, Organisatie en Financiën” en bij voorkeur huurders van woningcorporatie Woonwaarts.
Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, opleiding, of ervaring.

Peter Daanen