Duurzaam Hengstdal

Nieuwsbrief 9 – 24 april 2020

Zie hier Nieuwsbrief 9 zoals deze is verzonden. Er stond maar één onderwerp centraal in deze nieuwsbrief:

Speciale Editie over het Buurt Energie Systeem

We sturen je een speciale editie, die geheel gewijd is aan het ‘Buurt Energie Systeem‘, een warmteplan van Alliander voor een deel van de wijk Hengstdal (Bomenbuurt-oost).
U heeft er waarschijnlijk al over gelezen of van gehoord.
(Zie Gelderlander: artikel 1 & artikel 2  

U leest hieronder onze kijk op het plan, met een uitvoerige uitleg.

Veel leesplezier,
De redactie

Het Buurt Energie Systeem in Hengstdal

(Bomenbuurt-Oost)

U zult wellicht inmiddels iets vernomen hebben over dit onderzoek, want dat is het Buurt Energie Systeem vooralsnog: een onderzoek, om te zien of dit door Alliander ontwikkelde plan een haalbaar warmtealternatief is voor onze wijk. Er is nog niets besloten en er is afgesproken dat er ook niets besloten wordt zonder dat de buurtbewoners daar mee akkoord gaan.

Het enige dat heeft plaatsgevonden is de ondertekening van een intentieverklaring door alle betrokken partijen, niet meer dan de afspraak dat we samen dit onderzoek gaan uitvoeren.

Die partijen zijn netbeheerder Alliander, de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts en Duurzaam Hengstdal en gaan voor dit onderzoek zoeken naar subsidiemogelijkheden.

Buurt Energie Systeem

Waarom zijn we als buurtinitiatief in dit project gestapt?

In het kort:

  • Wij hebben zelf geen middelen een alternatief systeem te bouwen.
  • We zijn geen voorstander van afhankelijkheid van grote energiebedrijven.
  • We hebben onze bedenkingen bij een wijk vol zoemende warmtepompen.
  • We willen niet dat de woningen op voorhand voor een vermogen verbouwd moeten worden.
  • We vinden dat de oplossing hetzelfde comfort moet leveren als er nu is.
  • Ons uitgangspunt is dat de woonlasten moeten gelijk blijven.

Het Buurt Energie Systeem belooft al deze aspecten in zich te hebben. Wij willen daarom graag meedoen aan het onderzoek, om zeker te weten dat deze beloftes waar gemaakt kunnen worden.
Door intensief deel te nemen aan dit onderzoek hebben we als buurtinitiatief inzage en inspraak in het onderzoek. Dat is de beste manier om te bereiken dat het onderzoek aan de bovenstaande voorwaarden zal voldoen. In de samenwerking tot nu hebben we een gelijkwaardige positie bekleed en dat schept veel vertrouwen voor de toekomst.

Pas als dit onderzoek een bevredigende uitkomst heeft, komen we met alle informatie naar de buurt om te vragen of we de volgende stap zullen maken.

Ik leg het hieronder graag wat verder uit.

Film van Alliander over het Buurt Energie Systeem (2:14 min)

Toen wij 2,5 jaar geleden hoorden dat Hengstdal als een van de eerste wijken van het aardgas zou gaan, was dat een reden voor Duurzaam Hengstdal om deel te nemen aan het overleg hier over. Niet per se om deze transitie mogelijk te maken, maar om geïnformeerd te blijven en invloed te hebben over besluiten die hierover gemaakt zouden gaan worden. Eerst was het uitgangspunt een All-Electric oplossing, waar veel isolatie- en installatiekosten bij kwamen kijken.

Er kwam – onder invloed van eigen onderzoek door de woningcorporaties en van onszelf – steeds meer de realisatie dat het anders moest. Zo hebben wij zelf de mogelijkheid van een warmtenet met geothermie als warmtebron onderzocht en voorgesteld. Om dit te kunnen doen hebben we honderden internationale rapporten en publicaties doorgeworsteld. Een leertraject dat ons veel kennis en inzicht heeft verschaft over alle mogelijke energiesystemen. Als één ding daaruit duidelijk werd, was dat er realistische oplossingen zijn. Op veel plaatsen in de wereld, maar ook zeker binnen Europa zijn er succesvolle warmte-alternatieven ontwikkeld. Niet elke daarvan is geschikt voor Nederland, maar enkele wel. De kunst is de juiste technische oplossing voor een woning, of een buurt, te combineren met de best bijpassende organisatie.

In een wijk als Hengstdal, met voornamelijk oudere woningen lijkt een warmtenet met een watertemperatuur van 70° de best realiseerbare oplossing. Oftewel: Als men nu de woning met een CV-ketel kan verwarmen, lukt dat ook met dit systeem. De woning hoeft dan ook niet per se verder geïsoleerd te worden en de bestaande radiatoren kunnen gebruikt blijven worden. Dat scheelt per woning tienduizenden euro’s.

Isoleren kan dan altijd nog, want dat betekent gewoon minder energieverbruik en dus minder energiekosten, net als nu. Maar het hoeft niet en zeker niet als voorwaarde om het huidige comfort te handhaven. Een woningeigenaar kan op die manier de woning verder verduurzamen als hij dat wil, wanneer hij dat wil en in hoeverre hij dat wil, mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden.

Voorwaarden

In een wijk met 3500 woningen is de aanleg van een warmtenet helaas een mega-operatie, die doorgaans alleen door een groot bedrijf kan worden gerealiseerd. De combinatie van grote energiebedrijven en warmtenetten hebben in het verleden nogal wat ontevredenheid veroorzaakt en wij zijn daar altijd erg kritisch over geweest. De berichten uit Nijmegen-Noord onderstrepen dat nog eens. Dat willen we dus zeker niet.

Al eerder bleek dat, door het opknippen van de wijk in kleinere segmenten, er veel meer mogelijkheden ontstonden. Voor porties van ca. 500 woningen is de operatie veel overzichtelijker en een buurtwarmtecoöperatie zou zo’n systeem kunnen realiseren.

Het voorliggende plan heeft al deze aspecten in zich en voldoet daarbij aan de door ons gestelde voorwaarden:

Ten eerste, de watertemperatuur die via het warmtenet geleverd gaat worden wordt 70°C. De woningen hoeven dus niet op voorhand verder geïsoleerd te worden. Dat mag, maar hoeft niet.

Ten tweede, door de centrale warmtebron hoeft niet elk huis een eigen lawaai makende warmtepomp te installeren. Dat scheelt flink in de isolatie- en radiatorvervangingskosten.

Tot slot, door de juiste organisatievorm – een buurtcoöperatie – krijgen burgers medezeggenschap over hun warmtevoorziening en inzicht en invloed op de kosten.

Techniek

In de centrale warmtebron worden in eerste instantie industriële lucht-waterwarmtepompen toegepast. Dat kan namelijk overal. Deze kunnen direct aan de middenspanningshuisjes gekoppeld worden, waardoor geen extra stroomkabels gelegd hoeven te worden.


Hoeveel en welke warmtepompen?

Dat is één van zaken die we gaan onderzoeken. In elk geval maakt het toepassen van meerdere van deze pompen per centrale het mogelijk heel precies de warmteproductie op de vraag af te stemmen, wat de efficiëntie vergroot.
Gedurende het grootste deel van het jaar zal deze installatie volstaan en voor piekmomenten, wordt een reserveketel toegevoegd die werkt op groen gas. Voor als het bijvoorbeeld eens meer dan 5 graden vriest.


Modulair

Het systeem wordt modulair gemaakt, zodat als er bijvoorbeeld uitbreiding nodig is, of er andere betere warmtebronnen voorhanden komen, de benodigde units toegevoegd of uitgewisseld kunnen worden. Daardoor kan ook ten alle tijden het systeem worden gemoderniseerd. 
 

Geothermie?

Als er meerdere van dit soort systemen in aangrenzende buurten zijn, kunnen ze zelfs gekoppeld worden, waardoor de efficiëntie en leveringszekerheid nog groter wordt. Komt er straks mogelijk een geothermische bron in de stad, dan kan de warmte daarvan moeiteloos ingevoerd worden in dit systeem.

Wie moet dit nu gaan betalen?

Het onderzoek dat nu start behelst ook de financiële kant van het plan. Uitgangspunt is dat de woonlasten niet mogen stijgen. Omdat een buurt warmtecoöperatie geen winstoogmerk heeft, geen grote organisatie in de lucht hoeft te houden, geen hoge directeurssalarissen eist, of dividend aan aandeelhouders hoeft uit te keren, zijn de kosten van zo’n organisatie beduidend lager dan bij de grote energiebedrijven. Dat is ook hard nodig, om de investeringen in het systeem terug te kunnen verdienen zonder woonlastenstijging.


Buurtcoöperatie

De oprichting van een buurtwarmtecoöperatie is één van de belangrijkste onderdelen van het plan,  om  er voor te zorgen dat de gebruikers zelf kunnen bepalen wat de kosten zijn. Het is een goede manier om transparantie over de kosten te garanderen. De coöperatie wordt zo opgezet dat de deelnemers, inspraak en medezeggenschap hebben, zonder dat ze persoonlijk aansprakelijk zijn.

Op de veelgehoorde opmerking dat we veel te snel gaan en voor de muziek uitlopen, is slechts te antwoorden dat als we in Hengstdal voor 2035 van het gas gaan, we nu moeten beginnen. Dit onderzoek is een stap op een reis die al jaren gaande is en nog alle kanten op kan gaan. De juiste weg vinden kan echter alleen door gedegen onderzoek.

We zijn blij dat alle partijen die deelnemen aan dit onderzoek deze menig delen en bereid zijn veel tijd, energie en geld te steken in dit onderzoek. Vooralsnog voor de Bomenbuurt-Oost, maar met als doel een duurzaam, betaalbaar, realiseerbaar, democratisch én toekomstbestendig energiesysteem dat overal kan worden toegepast.

Meer informatie

We hopen dat we u met deze nieuwsbrief wat meer duidelijkheid hebben gebracht. We rekenen er op dat uw vragen en opmerkingen, kanttekeningen en eventuele bezwaren ons zullen helpen dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. We horen ze dan ook graag van u.

Blijf gezond!,
met vriendelijke groet,

Peter Daanen, namens Duurzaam Hengstdal


De gemeente verzamelt al uw vragen.
Een aantal vragen is al beantwoord en staan hier online
Voor persoonlijke beantwoording van uw vragen kunt u op woensdagmiddag van 13 tot 15 uur bellen met: 
Erik Maessen
tel: 024 329 94 36
U kunt ook e-mailen: