Buurt Energie Systeem

Rijksbijdrage van 5 miljoen

Rijksbijdrage van 5 miljoen voor het Buurt Energie Systeem voor de Bomenbuurt-oost!

Landelijk hebben 71 projecten dit jaar een beroep gedaan op een Rijksbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Slechts 19 projecten vielen in de prijzen, waaronder het Buurt Energie Systeem voor de Bomenbuurt-oost! Het plan voor het BES sprong er bij de selectiecommissie vooral uit vanwege de concreetheid van het plan, het modulaire systeem en de coöperatievorm.

Wat is het Buurt Energie Systeem?

Een Buurt Energie Systeem (BES) is een voor Nederland nieuwe oplossing om bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken. Met beproefde techniek wordt een collectieve warmteoplossing gemaakt om 400 tot 800 woningen op een duurzame manier te verwarmen. Met dit systeem is het mogelijk zonder verregaande ingrepen aan de woningen hetzelfde comfort te realiseren als nu. Het bijzondere aan het BES is dat bewoners zelf zeggenschap krijgen over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen worden.

Onderzoek

De gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts tekenden in april jl. een intentieverklaring en op 13 oktober een samenwerkingsovereenkomst, waarin de rollen en taken van de partijen zijn vastgelegd.
Zo heeft Alliander het initiatief genomen om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen en stelt hiervoor haar technische kennis ter beschikking. Woonwaarts zorgt dat het Buurt Energiesysteem voor de huurders in de wijk beschikbaar is. Duurzaam Hengstdal heeft als burgerinitiatief goede contacten met de bewoners van Hengstdal. De Gemeente Nijmegen zorgt voor het participatieproces in de wijk en de begeleiding van het opstarten van een buurtcoöperatie. Ook heeft de gemeente namens de vier partijen de financiële bijdrage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangevraagd.

Nu de rijksbijdrage is toegekend kan er een grondig en doeltreffend onderzoek naar het BES uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op vragen over de techniek, de financiën, en hoe bewoners hun rol als eigenaars in de praktijk op een goede manier kunnen invullen. Na afronding krijgt iedereen inzicht in de resultaten. Dan pas beslissen buurtbewoners of ze mee willen doen met een BES. Want het BES wordt van de buurt. Het doel is, naast het realiseren van het BES, om met de resultaten van dit onderzoek elke wijk de mogelijkheid te geven zelf een soortgelijk systeem op te zetten.

Lees hier de speciale Nieuwsbrief over het BES. Zie ook deze pagina.