Buurt Energie Systeem

Stand van zaken BES

Menigeen in Hengstdal is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van het Buurt Energie Systeem (BES) in Hengstdal bomenbuurt oost.  In juni waren er een paar online bijeenkomsten met bewoners. Hier vind je het verslag daarvan. In oktober verwacht de projectgroep de uitkomst van de subsidie-aanvraag. Dat is een belangrijk moment.

Ondertussen beginnen we een aantal mensen in het BES-gebied uitgebreid te interviewen om zo meer aan de weet te komen over hun wensen, mogelijkheden, weerstanden en hun kijk op besluitvorming. De website over het project gaat spoedig de lucht in en ook willen we breed de bewoners ontmoeten om informatie uit te wisselen en wensen te peilen. Natuurlijk ben je ook nu al uitgenodigd om mee te denken.

Als binnenkort werkgroepen van start gaan is het belangrijk dat daar veel buurtbewoners in deelnemen.
Wil je meedoen meld je dan via  of bij Erik Maessen  (projectleider aardgasvrij bij de Gemeente Nijmegen).