BES huis

Update van het BES (Buurt Energie Systeem) proces

Na de presentatie van de enquêteresultaten in juli (zie vorige nieuwbrief) is er in de afgelopen maanden veel gebeurd rond het onderzoek naar de mogelijkheid voor een BuurtEnergieSysteem in het oostelijke puntje van Hengstdal. Velen in de rest van Hengstdal en ver daarbuiten kijken nieuwsgierig toe hoe de zaken zich ontwikkelen. Wellicht ontstaat er wel een blauwdruk voor het aardgasvrij maken van andere wijken in Nederland.
Werkgroepen bestaande uit buurtbewoners en vertegenwoordigers van Gemeente, Alliander en Woonwaarts zijn druk bezig met het ontwikkelen van de techniek, de coöperatie, de inpassing in de omgeving en de financiële kant.

Buurtbewoners melden zich aan

Daarnaast hebben meer dan 20 buurtbewoners zich aangemeld om actief mee te denken. Zij hebben op twee plenaire bijeenkomsten al kunnen uitwisselen over de stappen die gezet zijn in de werkgroepen. Deze groep buurtgenoten begint meer en meer de leidende rol te krijgen en te nemen. Het gaat immers om het ontwikkelen van een systeem waar de buurt eigenaarschap over heeft. Als buurtbewoner bent u van harte uitgenodigd om u bij de actieve bewonersgroep aan te sluiten!

Informatie over BES

Alle buurtbewoners informeren en polsen we door middel van voordeurgesprekken, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enquêtes en een website met een uitgebreide vraag- en antwoordenlijst. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe nieuwsbrief over de resultaten van de werkgroepen. Daarnaast kunt u voor informatie en een gesprek terecht in ons BES-buurthuis op de Hengstdalseweg 194. Hier organiseren we ook BES-gerelateerde activiteiten, zoals de training cv-tuning en onlangs een lezing over biodiversiteit.

Tuintje BES huis

Nieuwsgierig?

Alle overige Hengstdallers  kunnen informatie vinden op de website en natuurlijk ook van harte welkom in het BES-buurthuis. Nu  STIP Oost uit onze wijk weg is, is dit ook de ‘thuisbasis’ voor Duurzaam Hengstdal. U kunt er op woensdagmiddag tijdens het spreekuur van Duurzaam Hengstdal terecht om alles over duurzaamheid en energiebesparing met een meedenkende Hengstdaller te bespreken.