Qirion

Bezoek aan Qirion

Op 19 april jongstleden is een delegatie van de werkgroep Techniek van het BES Bomenbuurt-Oost met inachtneming van de coronamaatregelen op bezoek geweest bij Qirion, de ontwikkelafdeling van Alliander, die zich bezig houdt met de technische ontwikkeling. In het imposante duurzame en energiepositieve gebouw te Duiven, dat werd ontworpen door de vooruitstrevende architect Thomas Rau, zijn verschillende onderzoeks- en instructieafdelingen voor gas en elektra, maar dus ook voor warmtenetten. (foto: Kantoren en ontwikkelafdeling Liander te Duiven. Op deze afdeling is men momenteel bezig met het onderzoeken en vergelijken van afleversets voor het BES.)

huis installatie warmtenet

Dit is een kastje, waarmee de huis-CV-installatie (zonder ketel) wordt aangesloten op het warmtenet. Het zorgt ervoor, dat de radiatoren warm worden en dat er warm water gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld de keuken en de badkamer. De huisthermostaat word er aan gekoppeld, waardoor de werking van de huisinstallatie hetzelfde blijft als voorheen met een CV-ketel.

Bij Qirion worden deze afleversets in een praktijksimulatie getest en wordt er gezocht naar de mogelijkheid deze sets te optimaliseren. Het doel is tot een systeem te komen dat geavanceerder is dan de eerdere warmtenetten. Met name door een uitgebreid meet- en controlesysteem kan het warmtenet zo efficiënt mogelijk werken. Hierbij wordt niet alleen voldoende warmte geproduceerd om iedereen comfortabel warm te houden en te laten douchen, maar wordt ook geen onnodige warmte geproduceerd. Dat scheelt dan weer in energiegebruik en kosten.

Tijdens het bezoek vlogen vragen, uitleg, voorstellen en ervaringen over en weer. Er werden veel ideeën geopperd en aandachtspunten benoemd. Er werden apparaten en testopstellingen bekeken en toen we na enkele uren weer huiswaarts keerden was er voor iedereen veel verduidelijkt.
Het was een interessant bezoek met veel kennisuitwisseling, dat de ontwikkeling van het BES beslist ten goede zal komen.

Peter Daanen