Oefenen met waterzijdig inregelen

CV-optimalisatie nu echt van start

Eerder hebben we u laten weten dat u uw verwarming voordelig waterzijdig kunt laten inregelen om daarmee gas en CO2 te besparen en zuiniger en comfortabeler te stoken. Het is zover! Na eindeloze coronavertragingen zijn we begonnen met de wachtlijst en kunt u zich vanaf nu melden met een voorkeursdag en tijd.

Oefenen met waterzijdig inregelen
deelnemers aan onze cursus oefenen nog met het principe van waterzijdig inregelen

Hoe het werkt 


Vooronderzoek

Het inregelen bestaat uit twee onderdelen. Via deze link kunt u een afspraak maken voor het eerste deel, het vooronderzoek. Daar ziet u een kalender met de beschikbare dagen en tijden. Het vooronderzoek duurt circa 1,5 uur.

Na inschrijving en betaling van honderd euro, krijgt u een bevestiging per e-mail dat de inschrijving gelukt is. Vervolgens wordt u gebeld door één van de zeven opgeleide vrijwilligers (inregelaars), zodat u weet wie er straks voor uw deur staat. Met hem (ja, allemaal mannen) spreekt u het exacte tijdstip op het door u gekozen dagdeel af. De vrijwilligers werken voorlopig steeds in tweetallen. De vrijwilligers zijn ook mensen uit Hengstdal of directe omgeving en zijn door Joep van de Ven ingevoerd in de kunst van het inregelen. Ze werken volgens zijn gerenommeerde systeem en met hem als ‘rugdekking’. Meer over hoe het werkt vind u  op cvtuning.nl.

Uw installatie wordt dan systematisch helemaal onderzocht en in kaart gebracht. Deze informatie (het ‘woningdossier’) is vanaf dat moment door u, door de inregelaars en door Joep van de Ven in te zien. Met het woningdossier is Joep van de Ven in staat om op afstand advies en begeleiding te geven aan de inregelaars.


Het ‘inregelen’

Aan het einde van het vooronderzoek maakt u met de inregelaars een afspraak voor het echte inregelen. Zij kunnen dan in onderling overleg en eventueel in overleg met Joep die inregeling voorbereiden. Geen twee huizen zijn hetzelfde en geen twee verwarmingssystemen zijn hetzelfde. De inregelaars laten uw installatie in tact, ze zijn geen monteurs of installateurs, maar stellen de onderdelen beter op elkaar af en praten met u over een optimaal gebruik van uw cv. Meestal wordt u ook nog wijzer over andere energiekenmerken van uw huis. 
Zo kunt u voor een gering bedrag een grote besparing organiseren. Naar schatting zijn uw kosten slechts een kwart van de kosten die een commercieel bedrijf in rekening zou brengen.

Omdat er zoveel behoefte aan inregelen is en zo weinig mensen zijn die het kunnen, is het voor Joep geen concurrentie maar hulp bij het verduurzamen. Bovendien is het sinds vorig voorjaar wettelijk verplicht om waterzijdig te laten inregelen bij een nieuwe warmtebron (nieuwe ketel, warmtepomp etc). De honderd euro die u betaalt, zijn voor zijn begeleiding van de inregelaars en het gebruik van het woningdossier.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Of bellen naar 0651581326 (Henk Tannemaat) of 0653642880 (Noël Spauwen)

Noël Spauwen