CV-optimalisatie

Startdatum online bijeenkomst training-cv-optimalisatie 7 april 2021

De training cv-optimalisatie die al lange tijd op stapel staat, maar door Corona steeds is uitgesteld, krijgt een digitale voorbereidende bijeenkomst op woensdagavond 7 april 2021. Er hebben zich 8 deelnemers aangemeld, dus er kunnen er nog twee bij.

De 3 fysieke trainingsdagen worden dan in het najaar gegeven, omdat de hogere zomertemperaturen het (voor beginners) moeilijker maken om het waterzijdig inregelen goed te doen. Wel kan het verwarmingssysteem al in de zomer onderzocht worden en in kaart worden gebracht. De extra digitale bijeenkomst maakt de training nog effectiever, doordat de opdracht tot cv-onderzoek al voorbereid kan worden. Als de mogelijkheden er zijn om fysiek bij elkaar te komen op 7 april, dan vervalt de digitale voorbereidingsbijeenkomst en starten we die datum de eerste fysieke trainingsbijeenkomst. Wil je nog meedoen, meld je dan aan via de mail: .