Waterzijdig inregelen

Training CV-optimalisatie

Duurzaam Hengstdal bevordert het inregelen van verwarmingen door een training te organiseren voor vrijwilligers en professionals. Hieronder lees je meer over hoe en wat. Heb je belangstelling? Meld je aan!

Het streven is om de training in januari 2021 te laten plaatsvinden precieze datum wordt nog bekend gemaakt. e.e.a. onder voorbehoud van voldoende subsidie.

Het doel is:

Meer energie en co2 besparen door in meer huizen de verwarming in te regelen en voor de bewoners meer comfort en minder stookkosten te krijgen. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen.

Waarom de training?

Er zijn veel te weinig mensen die het kunnen. In het algemeen zit het niet in het pakket van verwarmingsinstallateurs en hebben zij er ook geen opleiding voor gehad.

Wat is ‘inregelen’ van de cv?

Het zodanig instellen en op elkaar afstellen van de diverse onderdelen (radiatoren, ketel, regeling, pomp en evt. vloerverwarming en convector) van het verwarmingssysteem dat het systeem het zuinigst werkt en optimaal comfort geeft voor de gebruiker. Tijdens het inregelen wordt de bewoner ‘en passant’ ook ingeleid in het systeem optimaal  bedienen en om zijn/haar warmtewensen haalbaar te maken. Inregelen is NIET het veranderen van de hardware. Het gaat er juist om een bestaande installatie zo goed mogelijk te laten functioneren.  Wel kan er een advies m.b.t. de installatie uit voortkomen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor  iedereen die wil leren om zelfstandig een cv in te regelen en dat te gaan doen als vrijwilliger bij buurtgenoten of om de kost te verdienen als zelfstandige of in loondienst.

Hoe ziet het leertraject er uit?

Het zijn drie dagdelen verdeeld over 5 weken. met informatie en praktische lessen ondersteund door een pakket gedegen lesmateriaal en benodigd gereedschap. Tussen de bijeenkomsten wordt een huis ingeregeld en er wordt verslag van gedaan. Meestal is dat het eigen huis. Na de laatste bijeenkomst worden door elke deelnemer nogmaals twee huizen in de wijk ingeregeld onder supervisie van Joep van de Ven van CV Tuning. Daarna ontvangt de deelnemer een certificaat. 

Wat levert het op?

Inhoudelijke doelen; na deze training kunnen de deelnemers:

  1. Niet al te complexe cv-installaties op hoofdlijnen in regelen.
  2. Op hoofdlijnen aangeven wat de oorzaak is van temperatuurklachten in een woonhuis.
  3. Op hoofdlijnen aangeven wat de oorzaak is van een hoog gasverbruik. Dus het herkennen van problematische situaties.

Vereisten voor deelname

  • Interesse in verwarmingssysteem en in energiebesparing.
  • Handgereedschap kunnen bedienen (schroevendraaier, steeksleutel e.d.)
  • Meer technische vaardigheden zijn een pré

De eerste drie inregelingen (in het ‘stage traject’) worden in Hengstdal gedaan als vrijwilliger.

Kosten?

Op dit moment is de subsidie aanvraag naar het aanjaagfonds van de gemeente. Ook is er contact met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en anderen.

En verder:

  • DH faciliteert na afloop intervisie voor degenen die meer willen kunnen onder toezicht op afstand van Joep van de Ven
  • Er hebben zich al twee wijkgenoten gemeld. Sluit je aan!
CV-optimalisatie

Lees ook de informatie in de Kennisbank!