Zonnepanelen

Collectief zonnedak Hengstdal

Zonnepanelen

Sinds najaar 2017 is de projectgroep Hengstdal ZON bezig met de voorbereiding van een collectief zonnedak in Hengstdal. De voortgang van dit project is enigszins vertraagd, omdat de Regeling verlaagd tarief vervangen zal worden door een subsidieregeling, die de minister van Economische Zaken gaat voorleggen aan het parlement.
In de regeling verlaagd tarief was vastgelegd dat de deelnemers aan een collectief zonnedak hun investering terug konden verdienen door een jaarlijkse korting op de energiebelasting over het elektriciteitsverbruik in het eigen huishouden.
Deze korting wordt afgeschaft en in plaats daarvan ontvangt de coöperatie waarvan de deelnemers aan een collectief zonnedak lid zijn, in de toekomst een subsidie over de geleverde elektriciteit.

Het goede nieuws 

is dat er in verschillende nijmeegse wijken soortgelijke initiatieven zijn genomen om in de eigen wijk een collectief zonnedak te realiseren. Op korte termijn zal een stedelijke coöperatie worden opgericht, waarbinnen de diverse wijkinitiatieven een plaats kunnen krijgen.

Ook goed nieuws

is dat Hengstdal ZON inmiddels op basis van een voorlopig investeringsplan offertes heeft aangevraagd bij mogelijke installateurs van het zonnedak in Hengstdal.

Hengstdal ZON zal in de loop van het voorjaar een concreet voorstel doen aan alle belangstellenden voor een collectief zonnedak in Hengstdal, op grond waarvan deze wijkbewoners kunnen beslissen of ze al dan niet zullen instappen in dit project. 

Wil je meer weten over dit project, kijk dan op collectief zonnedak in Hengstdal. Heb je interesse om mee te doen met dit collectieve zonnedak meld je dan aan.