Buurt Energie Systeem (BES)

Wat is een Buurt Energie Systeem?

Een Buurt Energie Systeem (BES) is een voor Nederland nieuwe oplossing om bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken. Met beproefde  techniek wordt een collectieve warmteoplossing gemaakt om 400 tot 800 woningen op een duurzame manier te verwarmen. Met dit systeem is het mogelijk zonder verregaande ingrepen aan de woningen hetzelfde comfort te realiseren als nu.

Het bijzondere aan het BES is dat bewoners zelf zeggenschap krijgen over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen worden. 

Op dit moment start het onderzoek naar de techniek, de financiën, en hoe bewoners hun rol als eigenaars in de praktijk op een goede manier kunnen invullen. Na dit onderzoek krijgt iedereen inzicht in de resultaten. Dan pas beslissen buurtbewoners of ze mee willen doen met een BES. Want het BES wordt van de buurt.

Het Buurt Energie Systeem

Lees ook de Speciale Editie van de Nieuwsbrief van Duurzaam Hengstdal over het Buurt Energie Systeem.

Op aardgasvrij.nijmegen.nl:

Onderzoek Buurt Energie Systeem Bomenbuurt-Oost

Meest gestelde vragen en antwoorden over het Buurt Energie Systeem Bomenbuurt-Oost.

Lees hier de Warmtevisie Nijmegen In het kort:


De meest actuele informatie vind je op de website van het BES-buurthuis. Dit buurthuis is tot de zomer van 2023 opengesteld aan de Hengstdalseweg 194. Je kunt hier elke maandagavond en woensdagmiddag binnenlopen. Ook voor informatie over duurzaam wonen, energie besparen en andere duurzaamheidskwesties kun je hier terecht.


Ook in Zwanenveld (in Nijmegen Dukenburg) is men bezig met een proeftuin-project met een warmtenet. Het gaat daar om restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN.

Duurzaam Hengstdal

Lees ook het artikel van Peter Daanen op de pagina van Duurzaam Hengstdal op nijmegen-oost.nl (21 februari 2019).

Er is een speciale nieuwsbrief van Duurzaam Hengstdal verschenen over het Buurt Energie Systeem.

Hengstdal op Hieropgewekt.nl (9 november 2020)

Animatie over aardwarmte (geothermie):

Diederik Jekel interviewt aardwarmte specialist Frank Schoof