Wateroverlast

Wateroverlast in Hengstdal

Wateroverlast

Wateroverlast, ontstaan door heftige regenbuien kunnen overal ter wereld ernstige gevolgen hebben. De afgelopen jaren zijn we regelmatig opgeschrikt door dramatische gevolgen van onverwachte wateroverlast. Veelal vonden de echte drama’s plaats in het stroomgebied van rivieren of in berg- of heuvelachtige omgeving.

Dat laatste is vanzelfsprekend ook het geval in Hengstdal. Er is nog nooit echt een dramatisch gevolg geweest van een regenbui, maar wel was er regelmatig overlast in het dal van Hengstdal. Het gevolg waren ondergelopen kelders, opgetilde rioolputten en de Hengstdalseweg en de Van ’t Santstraat omgetoverd in een wilde rivier. De afgelopen tijd zijn er al enkele maatregelen genomen tegen de wateroverlast, maar een echt verschrikkelijke bui, zoals soms elders in de wereld en zelfs in onze buurlanden, hebben we gelukkig nog niet meegemaakt.


Afkoppelen waterafvoer

Langs de Hengstdalseweg hebben bewoners het initiatief genomen hun regenwaterafvoer af te koppelen en via een bezinkput af te voeren. De gemeente heeft in enkele steile straten de bewoners gestimuleerd het regenwater af te koppelen en dit via een tweede geperforeerd riool direct in de bodem te laten bezinken. Dat werkt merkbaar. Nog wel tenminste. Als door gevolg van de klimaatverandering de buien in de toekomst heftiger worden, zullen verdere maatregelen wellicht nodig zijn. Op de kaart van Hengstdal is te zien, dat naarmate de straat lager is gelegen, de kans op wateroverlast (waterhoogte) groter is.


Minder bestrating

In het algemeen geld hierbij: hoe eerder het gevallen regenwater in de grond kan wegzakken, des te kleiner de kans op overlast. De laatste jaren is er echter steeds meer grond bedekt met tegels en stenen. De oproep om dit deels terug te draaien komt dan ook niet uit de lucht vallen.
Een tuin waar het regenwater via borders of perkjes in de grond kan zakken, hoeft het water niet af te voeren via het riool. Des minder regenwater via he riool hoeft te worden afgevoerd, des te kleiner de kans op overlast in lager gelegen gedeelten van de stad. Bijkomend voordeel is dat er minder regenwater naar de waterzuivering wordt gevoerd om gereinigd te worden. Het nutteloos reinigen van schoon regenwater is namelijk niet alleen zinloos, maar ook erg kostbaar. Weggespoeld geld zogezegd.


Steenbreek

Operatie Steenbreek houdt zich o.a. actief bezig met het afkoppelen van regenpijpen etc. Hiervoor is overigens een interessante subsidie (klik hier) beschikbaar. Op zondag 16 juni zal weervrouw Margot Ribberink, ambassadeur van Operatie Steenbreek, aanwezig zijn op het festival, Hengstdal, Wijk van de Toekomst om de noodzaak van vergroening te benadrukken.