Wijk van de toekomst

Groen

De werkgroep biodiversiteit houdt contact met diverse buurttuinen in Hengstdal zoals de Vlindertuin, de buurtkas, het Moerbeiplantsoen, Onder de rode beuk en het Zilverdenplantsoen.

Daarnaast zijn we alert op bomenkap en proberen we kansen te benutten om meer groen te realiseren in de wijk. Voor vogels en vleermuizen, bijen en bosdieren, eekhoorns en egels.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om schooltuintjes aan te leggen in de wijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij geloven dat je pas iets van duurzaamheid begrijpt, als je het hele proces van zaaien, opkomen en afsterven en weer opnieuw terugkomen van planten zelf hebt meegemaakt. Wij denken dat kinderen met deze kennis beter in staat zijn om de aarde later te beheren.