Schooltuintjes-op-de-Limos

Meer groen in Hengstdal

In de winter groeit en bloeit er weinig, maar elke boer weet dat het juist de tijd is om je voor te bereiden op het groeiseizoen en dat hebben wij ook gedaan. Lees hier meer over bomenkap, moestuintjes voor kinderen en een natuurlijke groenstrook die door een aantal buren eigenhandig is aangeplant.

meer groen

Groen voor Grijs in Hengstdal

Samen met mensen van groenbeheer en groenbeleid van de gemeente Nijmegen kijkt Duurzaam Hengstdal naar opties om ‘grijze’ plekken in de wijk te vergroenen. Het gaat daarbij om vlaktes van asfalt of klinkers die eigenlijk niet gebruikt worden. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het vertrappen en kaal rijden van het groen rondom de voetbalvelden aan de Bosweg.

grijs groen

Buren planten groen langs bouwterrein

Een aantal buurtbewoners is flink aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van een natuurstrook tussen het bouwterrein aan de Elzenstraat en de huizen aan de Dommer van Poldersveldtweg. De gemeente heeft bepaald dat dit groen moet blijven, ook na de nieuwbouw. Bewoners hebben vervolgens bomen en struiken geplant, onder andere Winterlinde, Wegedoorns, Sleedoorns en Egelantier.
Aan de noordzijde van het terrein is het terrein nog afgezet met rood-wit lint, want daar groeit de Japanse Duizendknoop. Deze woekerende exoot moet bestreden worden om het terrein geschikt te maken voor bebouwing.


Moestuintjes voor kinderen starten op de Limos

Binnenkort worden 3 houten bakken geplaatst naast de moestuin op het Limosterrein, waar kinderen van de KION BSO in de leeftijd van 7 tot 11 jaar hun groenten kunnen opkweken. Het is de bedoeling dat dit project wordt uitgebreid, zodat andere kinderen uit de wijk later ook een kweekbak krijgen. Hiervoor zijn eerst meer vrijwilligers nodig. Meld je aan via Duurzaam Hengstdal als dit je leuk lijkt.


Bomenkap in Limosbosje onvermijdelijk

Helaas moeten er om veiligheidsredenen een flink aantal bomen gekapt worden in het Limosbosje. De groengroep die dit bosje al jaren onderhoudt, heeft intensief overlegd met de gemeente. Er zijn verschillende visies op het beheer. Uiteindelijk heeft de gemeente er mee ingestemd dat de kap gefaseerd plaats vindt, verspreid over een aantal jaren.


Contact met Woonwaarts over tuinen

Met Woonwaarts hebben we contact opgenomen om te kijken waar we elkaar kunnen versterken bij het helpen vergroenen van tuinen. In september doen we, als Corona het toelaat, mee met de tuindag in de Cipresstraat. Wil je meer bomen, struiken en planten in je tuin maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Neem dan contact op met Duurzaam Hengstdal voor gratis tuinadvies.

Helene Stafleu