Stip Oost

Herstelcafé Duurzaam Hengstdal op 12 december

Het Herstelcafé Duurzaam Hengstdal werd in oktober voor het eerst gehouden in STIP Oost. Vanwege coronaregels verliep deze openingsdag wat anders dan we zouden willen, maar het was toch zeker geslaagd. In november waren de coronamaatregelen nog verder aangescherpt en kon de reparatiedag helaas niet doorgaan.

De volgende publieksdag is -onder voorbehoud- op zaterdag 12 december 2020 in STIP Oost. Houdt u de mededelingen in deze Nieuwsbrief en in de Wijkkrant in de gaten, daar kunt u er achter komen of deze dag wél doorgang kan vinden.

Reparateurs gezocht

Ons herstelcafé is nog in oprichting en het team van reparateurs is nog niet volledig. Dus: heeft u een speciale reparatievaardigheid? Of bent u gewoon handig? En vindt u het leuk om 1x per maand, samen met enthousiaste collega’s, de kapotte spullen van buurtgenoten te herstellen? Mailt u ons dan gerust voor een eerste kennismaking:

Hopelijk tot ziens op zaterdag 12 december in STIP Oost, Elzenstraat 4!