Stand Duurzaam Hengstdal

Meedoen voor jezelf en voor een duurzaam Hengstdal

Net voor de zomer – op zondag 16 juni 2019 – liep er een drumband met een zonneauto over de Hengstdalseweg naar ons festival op het Dommerplein tussen AZC en Koningskerk. Mensen van wijkgroep Duurzaam Hengstdal organiseerden daar een festival om meer wijkbewoners dan de bekende bezoekers op vrolijke wijze te informeren en te betrekken. Met een mix van standjes en clowns en muziekoptredens wisten ze meer dan 400 mensen te bereiken. Kinderen maakten zonnebloemen en waterraketten en de groten kregen informatie over isoleren en elektrische auto’s maar bijvoorbeeld ook een demonstratie en hapjes van koken op inductie. Leuk en goed voor de portemonnee en om je voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Sinds 2 september kun je na een jaar wachten weer 20% subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen door deskundige aannemers.


Spreekuur en uitleenbasis in Stip Oost, Elzenstraat4

De mensen van Duurzaam Hengstdal kunnen je op het gebied van duurzaamheid adviseren of doorverwijzen naar een betrouwbare bron. Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzame energie, regenwateropvang, beperken van afval of behoud van stedelijk groen. Elke woensdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 is daarvoor iemand aanwezig in Stip Oost aan Elzenstraat 4. Daar kun je je ook aanmelden voor CV-optimalisatie of een warmtescan, of het lenen van duurzame spullen zodat je een week lang LED-lampen of inductiekookplaten kunt uitproberen. Je bent welkom op woensdagmiddag!


Aanmelden voor de nieuwsbrief

Sinds mei publiceren we deze digitale nieuwsbrief. Stuur de nieuwsbrief vooral door naar buren en bekenden uit de straat of wijk.


Opties aardgasvrij 

Noël en Peter overleggen namens Duurzaam Hengstdal met de gemeente over de opties als vervanging van aardgas. Je zou dan in elk huis een warmtepomp kunnen installeren die van stroom warmte maakt of heet water kunnen krijgen via een net van warmwaterleidingen. Duurzaam Hengstdal komt daarbij op voor een oplossing die niet alleen duurzaam is maar vooral betaalbaar.


Meedenken en meedoen

Wilt u meedenken en meewerken dat kan! U kunt iets betekenen!  We kunnen ieders hulp en expertise gebruiken om ‘voor en door de buurt’ te werken aan onze wijk van de toekomst. Aanmelden kan woensdagsmiddags in stip oost of door mailen naar