Workshop houtstook

Belangstelling voor cursus Beter leren stoken en tumult van anti-stokers

Veel buurtgenoten willen in deze donkere dagen af en toe gezellig hout stoken zonder anderen overlast te bezorgen. Gelukkig kun je de uitstoot van gevaarlijke stoffen flink verminderen als je een aantal stookregels in acht neemt. Zoals: niet stoken bij windstil weer, alleen schoon, droog en gekloofd hout gebruiken en dat alleen op incidentele basis.   

Met in acht neming van deze regels kun je relatief eenvoudig het grootste deel (tot wel 80%) van de uitstoot aan gevaarlijke stoffen verminderen. Dat is meer dan met verboden die de overheden dit jaar en waarschijnlijk ook de komende jaren niet kunnen invoeren, laat staan handhaven.

In deze nieuwsbrief en op nijmegen-oost.nl hebben we u en de andere houtstokers daarom opgeroepen zich aan te melden voor de cursus Beter Leren Stoken, die de gemeente Nijmegen aanbood.
Voor de eerste cursus in wijkcentrum ’t Hert in Nijmegen Midden hadden zich twintig mensen aangemeld. Die keken 4 november naar de presentatie van expert Wijbrand Pauw, kregen ook antwoorden op hun vragen en waren zeer tevreden.

De tweede workshop op 2 december was in verband met Corona alleen digitaal te volgen. Deze workshop leidde tot een flinke discussie met een wijkbewoner (lees hier). Deze wijkbewoner gaf aan regelmatig overlast te ervaren van houtstokende buren. Hij betwijfelt of de stooktips werkten, vraagt (net als wij) wijkbewoners liefst helemaal te stoppen en in elk geval de stookwijzer te gebruiken. Hij gaf aan bang te zijn, dat de regels toch niet gevolgd zouden worden en dat mensen na het volgen van de cursus juist denken vaker kunnen stoken. Het is jammer dat hij het effect van de cursus of tips niet ziet. Ik heb hem uitgenodigd een keer langs komen, wellicht gaat communicatie zonder internet ertussen iets makkelijker.

Henk Horstink

Het vervolg kun je hier lezen.