Zicht op Nijmegen

Nijmeegs Steunpunt Bewonersinitiatieven voor de Energietransitie

Op 29 maart 2022 zijn diverse betrokkenen (bewoners uit buurtinitiatieven, kennisorganisaties, politici, energieambassadeurs, energiecoöperaties enz.) bij elkaar gekomen om te bespreken of het zinvol is om een Nijmeegs steunpunt in te richten voor bewonersinitiatieven. Sommigen vinden dit noodzakelijk, omdat het tempo van de energietransitie met zo’n factor vier omhoog moet. De huidige aanpak van het Programma Aardgasvrije Wijken moet worden opgeschaald naar 1.000 wijken. Met meer zonnepanelen op daken moet het elektriciteitsnet verbeterd worden, batterijen (in woning of buurt) kunnen hierbij helpen. Ook elektrische deelauto’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren. 

Gemeenten hebben de regie, maar capaciteit en financiële middelen zijn onvoldoende. Ook hebben gemeenten moeite om bij mensen achter de voordeur te komen. Buurtinitiatieven van onderop zijn daarom van groot belang: gericht op zon op dak, energiebesparing, collectieve warmte projecten en deelauto’s. 

In Nijmegen gebeurt al het een en ander, het Buurt Energie Systeem is hier een aansprekend voorbeeld van. Maar er is een brede wens voor ondersteuning en uitwisseling van ervaringen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Ook ervaringen en aanpak van elders en professioneel advies kunnen behulpzaam zijn. Het gesprek is gestart, we houden jullie op de hoogte. 

Wim van der Grinten