Berichten in categorie Zon

9 posts

Westerhelling

Warmtepompen op stille PVT bronpanelen, Kosten en prestaties 

In nieuwsbrief 21 presenteerden we Ad uit de Gelderselaan met zijn verhaal over PVT panelen. PVT (PhotoVoltaicThermische) panelen zijn zonnepanelen, die bestaan uit twee lagen. De bovenste laag is het zonnepaneel voor het produceren van elektriciteit. De onderste laag bestaat uit een buizensysteem, waarmee warmte uit de lucht kan worden […]

Zonnepanelen

Tweede Kamer verklaart afbouw salderingsregeling controversieel

Nieuws voor iedereen met zonnepanelen! De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat heeft aan de Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling controversieel te verklaren. Controversiele onderwerpen kunnen niet meer door het demissionaire kabinet in de lopende kabinetsperiode behandeld worden. De Tweede Kamer heeft […]

Zonne-energie

Zon

In de Kennisbank van Duurzaam Hengstdal kan het toepassen van zonne-energie natuurlijk niet onbesproken blijven. We gaan informatie geven over de verschillende technieken, maar ook de discussie over de te gebruiken technieken komt aan bod. Ook hier geldt, hebt u zelf expertise of ervaringen over toepassen van zonne-energie en u […]

Energietransitie

Verschillende mogelijkheden voor de energietransitie

In de overgang naar een aardgasloos bestaan en door de dringende noodzaak om het klimaat niet volledig kapot te maken, moeten we verschillende mogelijkheden onderzoeken die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zon en wind worden al steeds vaker als energiebron ingezet. De mogelijkheden van aardwarmte (geothermie) worden onderzocht en worden […]

Duurzaam Hengstdal

Oproepen

Een warmtescan van uw huis. Schrijf u in of help ons mee! Veel wijkgenoten hebben al gebruik gemaakt van de dienst om met de warmtebeeldcamera de warmtelekken van hun huis op te sporen. U kunt zich weer melden voor deze dienst door een mailtje te sturen naar: . Als het koud genoeg is […]

Zonnepanelen

Collectief zonnedak Hengstdal

Sinds najaar 2017 is de projectgroep Hengstdal ZON bezig met de voorbereiding van een collectief zonnedak in Hengstdal. De voortgang van dit project is enigszins vertraagd, omdat de Regeling verlaagd tarief vervangen zal worden door een subsidieregeling, die de minister van Economische Zaken gaat voorleggen aan het parlement.In de regeling verlaagd tarief was […]