Berichten in categorie Buurtgroepen

4 posts

Zicht op Nijmegen

Nijmeegs Steunpunt Bewonersinitiatieven voor de Energietransitie

Op 29 maart 2022 zijn diverse betrokkenen (bewoners uit buurtinitiatieven, kennisorganisaties, politici, energieambassadeurs, energiecoöperaties enz.) bij elkaar gekomen om te bespreken of het zinvol is om een Nijmeegs steunpunt in te richten voor bewonersinitiatieven. Sommigen vinden dit noodzakelijk, omdat het tempo van de energietransitie met zo’n factor vier omhoog moet. […]

Altrade

Oproep richting Altrade om aan te sluiten bij het nieuwe initiatief

In onze buurwijk Altrade wordt ook een duurzaamheidsgroep opgericht. De website is in ontwikkeling en als je er woont en mee wil denken en doen, sluit je dan aan door je aan te melden via . Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website Duurzaam Altrade.