Berichten in categorie Nieuwsbrief

113 posts

biodiverse inheemse planten

Bijeenkomst belang biodiverse inheemse planten volgens buurtbewoner Nils

Donderdag 21 oktober vertelde buurtgenoot en ecoloog Nils van Rooijen in ons Bes buurthuis een inspirerend verhaal over het belang van inheemse planten voor de biodiversiteit. Nils is als onderzoeker en ecoloog werkzaam op de Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit. Er waren die avond 14 belangstellenden, allemaal betrokken bij […]

BES

Buurtenquête Bomenbuurt Oost belangrijke stap voor Buurtenergie BES

Op weg naar een nieuw verwarmingssysteem met draagvlak en bewonersbeheer   Op 6 juli presenteerde wijkregisseur Judith van Hout van Woonwaarts, namens de projectgroep van het Buurt Energie Systeem, in de Ark van Oost aan meer dan 50 buurtbewoners de resultaten van de enquête over het Buurt Energie Systeem. De […]