werken op laptop

Links

Over Duurzaam Hengstdal:

Hengstdal op Nijmegen Aardgasvrij

Bekijk het wijkwarmteplan en de nota met zienswijzen van betrokkenen hierop. Via deze link kunt u naast het Wijkwarmteplan Aardgasvrij Hengstdal ook alle bijlagen downloaden.

Pagina Duurzaam Hengstdal op wijkwebsite Nijmegen-Oost

Hengstdal op Wijk van de toekomst

Je huis verduurzamen

Regionaal Energieloket | Gemeente Nijmegen | Regionaal Energieloket

CV-tuning

Verbeterjehuis Milieucentraal

Samen sneller duurzaam

PapaGreen

SlimmeBuur Waar buren elkaar adviseren over energie besparen

Thuisbaas

Verduurzamen monumenten

Energiesubsudiewijzer

Energiebespaarlening

Duurzaam Bouwloket

Greenhome

HIER

Alles over aardgasvrij wonen en lokale energie

HierOpgewekt

Overzicht lokale initiatieven op HierOpgewekt

Blogs op thema gesorteerd op HierOpgewekt

Opwekken

Zonatlas Nijmegen

Polder PV De website van Peter Segaar. Begonnen in 2004 om de prestaties van zijn eigen zonnepanelen te presenteren, is Polder PV een begrip geworden in de PV-wereld (PhotoVoltaics = Zonnepanelen). Hij documenteert en becommentarieert, neemt geen blad voor de mond, maar weet altijd van de hoed en de rand. Hij volgt alle officiële cijfers met gezonde argwaan. Regelmatig worden cijfers herzien na vragen van Polder PV. Zie hier de directe link naar P.V. Nieuws.

In de regio

Gelders Klimaatplan 2021-2030. Het Gelders Klimaatplan vertaalt de afspraken die internationaal en nationaal gemaakt zijn om de CO2-uitstoot te verminderen.

Steunpuntenergietransitie

Energiekennisbank

Klimaat

Klimaatakkoord

Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen

Climatechain Blog van bewoonster uit Nijmegen Oost