Duurzaam Hengstdal

Nieuwsbrief 26 (17 maart 2023)

Zie hier Nieuwsbrief 26 zoals deze is verzonden. Op deze pagina tonen we alle berichten van Nieuwsbrief 26.

Duurzaam Hengstdal is op zoek naar vrijwilligers die de vele kanten van duurzaamheid in de wijk willen ondersteunen. We zijn al met vele tientallen bezig op allerlei gebieden. Soms bij éénmalige en soms bij structurele activiteiten.

Heel concreet zoeken we:

  • Een nieuwe penningmeester voor het stichtingsbestuur 
  • Wijkgenoten die tijdens het spreekuur (maandagavond en woensdagmiddag) bezoekers te woord willen staan met advies/tips over het verduurzamen van je woning en andere onderwerpen m.b.t. duurzaamheid.
  • Extra verslaggevers en redactieleden voor deze nieuwsbrief.

Als je actief mee wilt werken aan het verduurzamen van je wijk, meld je dan aan om onze kerngroep en/of agendagroep te versterken.

Kijk voor een kennismaking van wie wij zijn op onze website. Voor vragen kun contact opnemen via email:  of telefonisch bij Noël (coördinator) op: 06-53642880.

Veel leesplezier,
De redactie