Hengstdalseweg

Hengstdalseweg opengelegd

Onlangs zijn aan de Hengstdalseweg de werkzaamheden gestart voor de waterafvoer. Wellicht heb je je afgevraagd, waarom voor het openmaken van de weg de kans niet is aangegrepen om gelijktijdig ook de verwarmingsbuizen van het warmtenet aan te leggen. Het lijkt een gemiste ‘koppelkans’, maar er zijn een aantal goede redenen om deze werkzaamheden niet samen te voegen:

  • Het voorkomen van grote stromen water door de straat heeft grote prioriteit.
  • Het plan voor een warmtenet moet nog uitgewerkt en de ligging van de hoofdleidingen en de aftakkingen nog getekend. Alvast extra sleuven maken voor verwarming zou dus voorbarig zijn en wellicht groot investeringsrisico. Bovendien wordt gestart met een haalbaarheidsstudie van het Buurt Energiesysteem. Mede afhankelijk van de uitkomsten wordt besloten of er daadwerkelijk een warmtenet wordt aangelegd.
  • In een deel van de Hengstdalseweg (bij de ‘bocht’)  is het ondergronds zo krap en vol met leidingen en bomen dat er niet nog verwarmingsbuizen bij kunnen.

Dus het water vraagt om haast en het Buurt Energiesysteem  vraagt om rustig uitvoerig onderzoek. De ondergrond vraagt om nadenken. Dat zijn in het kort de redenen waarom dingen niet tegelijk kunnen.

Hengstdalseweg