Jaaroverzicht

Jaaroverzicht

Het afgelopen jaar was voor (Duurzaam) Hengstdal een heel druk jaar. Om een korte impressie te geven van wat er allemaal is gedaan, volgt een beknopte opsomming. 
Op 3 Januari hadden we een nieuwjaarsborrel bij café De Kroon voor allen die afgelopen jaar al actief waren bij Duurzaam Hengstdal. Voor sommigen was het kennismaken en verder ontstonden geanimeerde gesprekken met nieuwe energie en gedachten over initiatieven. De aanwezigen kregen daar al dit overzicht.

Wat we (en jullie) o.a. gedaan hebben in 2019

 • grote bewonersavond over de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom de transitie met ruimte voor alle vragen en zorgen (januari 2019) Voorafgegaan door enquete,    
 • aanbieden CV-optimalisatie,
 • aanbieden van warmtescans,
 • uitleen LED-koffer,
 • uitleen inductie kookplaten,
 • eigen spreekuur/informatiepunt in STIP-Oost,
 • duurzaamheidsfestival: Hengstdal Wijk van de Toekomst,
 • overleg met gemeente over aardgasvrij Hengstdal,
 • informatieavond over isoleren, met Jan van de Veerdonk,
 • uitgave van een eigen nieuwsbrief met inmiddels 600 aangesloten wijkbewoners,
 • straatcontactenproject,
 • GEAWijk van de Toekomst en andere kennisuitwisselingen buiten de wijk,
 • bewonersgroep aardgasvrij,
 • kerngroepvergaderingen en bestuursoverleggen,
 • organiseren van geldelijke ondersteuning Duurzaam Hengstdal,
 • midwinterwandeling wijk/AZC,
 • aanvraag opsporingsvergunning onshore aardwarmte Nijmegen.
Duurzaam Hengstdal foto's

Wat staat er o.a. op stapel in 2020

Uiteraard worden de meeste zaken van bovenstaande lijst voortgezet of uitgebreid.

 • opzet repair café,
 • uitbreiding van belangstelling voor onze nieuwsbrief,
 • verdere inmenging met de route naar een aardgasvrij Hengstdal,
 • (elektrische) mobiliteit,
 • isolatiesteunpunt i.s.m. gemeente,
 • wat kunnen wij in de wijk met klimaat, plastic, e.d.?
 • financiële ondersteuning proberen te vinden,
 • wat heb je zelf aan ideeën m.b.t. duurzaamheid? 

We hopen weer op jullie inzet te kunnen rekenen. Haal je buren er ook bij. Er is genoeg te doen.      
Een schoon, gezond en gelukkig 2020!

Namens Duurzaam Hengstdal: 
Peter Daanen en Noël Spauwen