Limos

Kan een volgende BES in Hengstdal op aardwarmte?

Het BES-systeem dat nu in onderzoek en ontwikkeling is voor de Bomenbuurt Oost in Hengstdal gaat werken met industriële warmtepompen op groene stroom. Dat betekent een grote CO2 besparing en is daardoor een grote stap voorwaarts in de energietransitie en de kostenbesparing voor verwarming. Hier zijn we dus blij mee.
Maar naast industriële warmtepompen, komen er meer alternatieven in zicht voor de uitrol naar de rest van Hengstdal en over het land. Ook voor de Bomenbuurt bieden deze alternatieven wellicht nog mogelijkheden als de warmtepompen aanvervanging toe zijn. Eén van de pijlers van het BES-systeem is namelijk, dat het een modulair systeem is. Dat wil o.a. zeggen dat de warmtebron mettertijd vervangen kan worden door iets dat nog duurzamer en goedkoper is.

Duurzaam Hengstdal heeft aardwarmte vanaf het begin als meest ideale gezien. Recent onderzoek toont nu aan dat aardwarmte technisch mogelijk is in Nijmegen. Wij zien er naar uit dat binnen niet al te lange tijd aardwarmte een rol kan spelen in het uitrollen van modulaire energiesystemen.

Afgelopen week schreef de Gelderlander (zie dit artikel) dat volgens deskundige onderzoekers ook in Nijmegen aardwarmte of geothermie kan helpen bij de verwarming van huizen. Dat blijkt uit onderzoek dat gedaan is in opdracht van de provincie Gelderland. 

aardwarmte
Afbeelding 1

In nieuwsbrief nr. 8 van 24 jan 2020 schreven we al over dit onderzoek (zie dit artikel) Daar kun je ook lezen hoe Peter Daanen in 2019 uitlegt hoe deze geothermie werkt. Met geothermie wordt warm water tot aan enkele kilometers diep uit de bodem gehaald om daarmee huizen te verwarmen. Het water wordt eenmaal afgekoeld ook weer terug de bodem ingepompt, zodat er geen gaten in de bodem ontstaan. In de bodem kan het water weer opwarmen. Momenteel zijn er in Nederland 24 werkende projecten en zijn er 100 projecten zijn in voorberei­ding 
 
Nu is uit heel specifiek seismisch onderzoek gebleken dat er op minder dan 2 kilometer diepte in Nijmegen Oost een redelijke kans is een laag waterdoorlatend gesteente aan te treffen die zo dik en doorlatend en warm is dat je daar voldoende (m3/uur) en voldoende warm water (meer dan 60 graden) uit kunt halen en die naar afkoeling ook weer terug kunt pompen. Het waterdoorlatende gesteente in die bodemlaag noemen de geologen ‘Rotliegend’.
 
De onderzoekers geven in hun publieksrapportage aan dat ze met seismisch onderzoek een vrij gedetailleerd beeld van de ondergrond in de provincie konden scheppen over de geologische deelgebieden met lagen en breuken.

aardwarmet2
Afbeelding 2
diepte in meters
Afbeelding 3
kansen geothermie
Afbeelding 4

Waar is de potentie voor geothermie in Gelderland goed?

De volgende algemene conclusies zijn afgeleid op basis van de analyses in dit onderzoek: het Rotliegend heeft op verscheidene locaties aan de flanken van het Peel- Maasbommel PMC deelgebied een gunstige potentie, vooral in de buurt van Arnhem en Nijmegen. Hierbij kan een temperatuur tussen 60-80 °C worden geleverd. Hierdoor is het Rotliegend interessant als verwarmingsbron voor woningen en glastuinbouw, maar niet voor de procesindustrie. Dit resultaat werd bevestigd in een put die ooit in Nijmegen (west) is geboord.

Of aanboren en oppompen financieel uitkan is nog niet zeker ; Er zijn proefboringen nodig en het is behoorlijk duur wel een miljoen euro per kilometer en je moet zeker minstens 1 en soms wel naar 2 kilometer diepte.

Voor meer uitvoerige info over dit onderzoek kunt u binnenkort op onze website terecht