boekenplank

Mededelingen

Blijf op de hoogte van het BES

Kijk op  BuurtEnergieSysteem  om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het buurtenergiesysteem (BES)

Logo Repareercafé

Repareercafé op zaterdag 9 april

Op zaterdag 9 april 2022 houdt Repareercafé Hengstdal weer een reparatiemiddag. Die vindt plaats in het gebouwtje van de Kentering, aan Limoslaan 10 (op het Limosterrein). 
Van 13.00 u. tot 15.30 u. gaan onze deskundige vrijwilligers proberen om je kapotte spullen, zoals kleine elektrische en huishoudelijke apparaten, kleding, kleine meubels, speelgoed of laptops te repareren. Fietsreparaties kunnen wij momenteel niet verrichten.

Vrijwilligers gezocht!

Bij Duurzaam Hengstal kunnen we veel vrijwilligers gebruiken voor het verduurzamen van onze wijk. Tot nu toe kregen onze vrijwilligers geen vergoeding, maar in de toekomst zijn hier wel mogelijkheden voor, daar zouden we naar toe kunnen werken. We zoeken vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:

 • Activiteiten voor sociale media (beheer facebook en Instagram),
 • Ondersteuning webbeheer,
 • Redactiewerk, hoofdredactie van de nieuwsbrief,
 • Penningmeester/ bestuurslid,
 • Coördinator geldwerving/vrijwilligersvergoeding ter ondersteuning van en in nauwe     samenwerking met de penningmeester,
 • Spreekuur bemensing; Duurzaam Hengstdal houdt spreekuur op de dinsdagavond en woensdagmiddag. Je denkt mee met bezoekers die willen verduurzamen, voorziet ze van infomateriaal en/of verwijst ze door,
 • Blowerdoor vrijwilligers voor uitvoering en coördinatie,
 • Begeleiders van ‘appeltaartgesprekken’,
 • Organiseren van evenementen en projecten,
 • Hand- en spandiensten bij projecten en manifestaties, 
 • Burenhulp-klusteam, vrijwilligers die helpen met o.a. kleine isolatiewerkzaamheden en met de installatie van regentonnen, 
 • Ondersteuning van de coördinator; meedenken, organisatie en administratie.

Natuurlijk is er voor iedereen die wil helpen iets te doen. Ook wat niet op deze lijst staat. Kijk voor inspiratie ook op onze website  www.duurzaamhengstdal.nl

Wil je meehelpen?
Neem dan contact op via    of via 06-53642880. 

Noël Spauwen