Videobellen borrel BES

Nieuwjaarsborrel BES

Op 14 januari is er een digitale nieuwjaarsborrel georganiseerd voor de inwoners van het BES-gebied (de Bomenbuurt-oost). Naast de buurtbewoners waren Natasja van de Berg en Celina Kroon namens Alliander, Noel Spauwen van Duurzaam Hengstdal, Judith van Hout van Woonwaarts en Erik Maessen van de gemeente Nijmegen aanwezig om de ontwikkelingen rond het BES met de buurt te delen.

Erik van de gemeente legt uit waarom het Buurt Energiesysteem (BES) een welkom initiatief is. Aansluiten op een warmtenet is niet mogelijk voor Hengstdal. Ook alle woningen aansluiten op warmtepompen is geen optie.  Toen Alliander met het BES als alternatief kwam heeft de gemeente besloten om dat verder mee te onderzoeken. Daarvoor was er al veel samengewerkt met Duurzaam Hengstdal en Woonwaarts.

Noël vertelt wat de rol van Duurzaam Hengstdal in dit proces is. We willen de buurtbewoners betrekken bij het proces. We proberen deur-aan-deur te gaan, voor zover de corona-maatregelen dat toelaten. Wij denken dat het belangrijk is dat de burgers het project mee dragen.

Judith van Woonwaarts is sinds december betrokken bij het project BES. Ze geeft aan dat we een rijksbijdrage hebben gekregen van ruim 5 miljoen wat het haalbaar maakt om de Bomenbuurt als eerste in Hengstdal van het gas af te krijgen. Maar dit hang natuurlijk af van de bewoners zelf. Daarom gaan we in gesprek met jullie, de bewoners.

Door een bewoner wordt gevraagd waarom waterstof niet als optie is meegenomen. Naar waterstof is onderzoek gedaan en blijkt zeker op de korte termijn niet kansrijk te zijn. Het onderzoeksrapport wordt gedeeld met de aanwezigen. Tevens is het rapport te vinden op de website van de gemeente Nijmegen.

Het BES is een systeem dat modulair is opgebouwd. Nu gaan we uit van een warmtepomp als warmtebron, maar dat kan in de toekomst veranderen. Dus, mochten er andere warmtebronnen ter beschikking komen dan kunnen die alsnog ingezet worden.

De kosten voor de bewoners moeten zo laag mogelijk blijven. Daarom is ook in eerste instantie voor het BES gekozen. Om mee te kunnen doen is het in veel gevallen niet nodig om aanpassingen in de woning en de CV-installatie te doen. Het vervangen van de verwarmingsketel door een zogenaamde afleverset  is voldoende.


Videobellen borrel BES


Er wordt getoast op het nieuwe jaar en wensen voor 2021 worden gedeeld.

Er volgt een animatie over het BES, kijk op deze pagina.

Celina van Alliander vertelt dat het project zich nu in verkennende fase bevindt. De samenwerking wordt opgestart en er worden werkgroepen rond speciale thema’s opgezet. Dit jaar gaan we op al deze thema’s stappen zetten.  Zoals bijvoorbeeld nadenken over de techniek en de toepassing van een modulair energiesysteem. Hoe kunnen we het goedkoper maken? Schouwing doen in huizen, om zo een meer gedetailleerd kostenplaatje te maken.

Ook vragen over de organisatievorm (zoals een buurtcoöperatie, of een B.V.) en financiën moeten worden beantwoord en randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Het is de wens dat de buurt de zeggenschap over het BES in handen krijgt. Maar de buurt hoeft dan niet alles zelf te doen, hier kan ook een professional voor worden aangesteld. Het is niet de bedoeling om met het oprichten van een buurtcoöperatie een vergadercircus op te tuigen met eindeloze discussies. Dat is iets waar deze werkgroep rekening mee moet houden.

Het buurtproces moet worden ingericht: welke voorwaarden hebben bewoners? Hoe gaan we samen verder? We zijn tot nu toe uitgegaan van 85% deelnemende panden. Niet alle woningen hoeven dus aan te sluiten. Om het betaalbaar te houden dient wel een meerderheid van de woningen aan te sluiten.

En tenslotte hebben we te maken met ontwikkelingen in de omgeving en vergunningen die moeten worden aangevraagd. Bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet wanneer de riolering vervangen moet worden. De zogenaamde koppelkansen moeten worden benut.

Met deze werkgroepen wordt een totaalplaatje gemaakt op basis waarvan we een besluit kunnen nemen of we verdergaan. Dat is wat Celina voor zich ziet in 2021.

Om de bomenbuurt-oost goed te informeren zijn er websites beschikbaar. Informatie over waterstofgas, financiering en subsidies, informatie over het BES en het verduurzamen van woningen wordt aan Natasja verstuurd zodat dit op een centrale plaats beschikbaar wordt gesteld.

Een bewoner vertelt over zijn ervaringen met PVT-panelen. Met deze zonnepanelen wordt niet alleen elektriciteit opgewekt maar ook warmte opgeslagen. De informatie over PVT-panelen wordt eveneens gedeeld. Een aantal aanwezigen geeft aan deel te willen nemen aan een werkgroep.

Judith is van mening dat dit een mooi begin is en bedankt iedereen voor de deelname. Er is veel drive en er is actief meegedacht. De komende maanden zullen we dit gesprek verder aangaan. Duurzaamheid leeft, maar bij anderen wat minder dus we zullen proberen iedereen in de buurt mee te krijgen.

Erik Maessen