Energietransitie

Verschillende mogelijkheden voor de energietransitie

Energietransitie

In de overgang naar een aardgasloos bestaan en door de dringende noodzaak om het klimaat niet volledig kapot te maken, moeten we verschillende mogelijkheden onderzoeken die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zon en wind worden al steeds vaker als energiebron ingezet. De mogelijkheden van aardwarmte (geothermie) worden onderzocht en worden al her en der in de wereld benut. Daar gaan we hopelijk mettertijd hier ook gebruik van maken. Na vermindering van het gasverbruik door woningen te isoleren en door de vervanging van gasfornuizen door inductiekookplaten, willen we hier drie dingen noemen die onderdeel kunnen zijn in het complexe proces. Er is niet één oplossing voor alles of iedereen.
Het is hierbij belangrijk om steeds onderscheid te maken tussen energiebronnen (zon, wind, aardgas, aardwarmte en huishoudbiomassa) en energiedragers (elektriciteit en waterstof). Energiedragers hebben een (groene) bron nodig om de energie op te wekken.
We zijn al aan het onderzoeken of een BuurtEnergieSysteem een goede oplossing is. Wij zien daar toekomst in. Ook voor een veel groter deel van Hengstdal (en daarbuiten).
Toch kan het heel nuttig zijn om ook kennis te nemen van andere mogelijkheden. Systemen die wellicht aan het BES (buurtenergiesysteem) een bijdrage kunnen leveren of op andere plaatsen kunnen worden ingezet.

We noemen hier kort drie interessante ontwikkelingen. Klik door voor meer informatie: