Waterstof

Waterstof?

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Dat betekent dat er een (groene) energiebron nodig is om waterstof op te wekken. Hiervoor kan bijvoorbeeld elektrolyse van water, maar ook mest worden gebruikt. Ook wordt de eerste getijdencentrale in gebruik genomen. De productie van groen waterstof groeit, maar is nog te beperkt voor alles wat we zouden willen. Waterstof is helaas niet geschikt voor woningverwarming (zie artikel Peter Daanen in Nieuwsbrief 7). Op dit moment wordt waterstof vooral toegepast of ontwikkeld voor bussen, schepen en andere grote voertuigen. De toepassingen zullen toenemen, maar voor je elektrische fiets zal het niks worden.

Er zijn nog veel meer zaken in ontwikkeling die de transitie kunnen dienen. Wellicht komen we in een volgende nieuwsbrief met meer. Heel leuk allemaal, maar belangrijk blijft om eerst te besparen o.a. door isolatie en goed ingeregelde verwarmingssystemen. En bij het verder kijken niet alle kaarten op één ‘oplossing’ in te zetten.