Montessori College

Samenwerking Duurzaam Hengstdal en Montessori College

In een inspirerend kennismakingsgesprek tussen twee schoolleiders van het Montessori college Jacob Westra en Stephan Haukes, Anne Remmerswaal van de stichting Milieu Educatie en Noël Spauwen van Duurzaam Hengstdal, is er een start gemaakt om elkaar te helpen bij het verduurzamen van de school en de wijk.

Vanuit de onderwijsvisie dat de school de wereld is en de wereld de school, zien we tal van mogelijkheden om  elkaar te helpen, zowel in concrete actie als in het grotere proces van  werken aan een duurzame samenleving.

Vanuit de gedachte dat het ons doel is de wereld c.q. de wijk beter door te geven dan we hem aantroffen is het logisch dat Duurzaam Hengstdal de volgende generatie probeert te inspireren en te helpen. In de ontwikkeling naar ‘de school van de toekomst’ kunnen dit soort initiatieven ook helpen om het onderwijs toekomstbestendig te houden.

Afgelopen woensdag 11 september is dit in een korte pitch ingebracht in de onderwijsbeweging van de school waardoor betrokkenen binnen en buiten de school erop konden reageren en aansluiten. Er is veel positieve respons gekomen van de meer dan veertig aanwezigen en er is een klein groepje gevormd om een paar concrete ideeën verder uit te werken. We nodigen je uit om je aan te sluiten bij dit initiatief. Heb je interesse stuur ons een mail.

Montessori College