Duurzaam Hengstdal

Vrijwilligers gezocht!

Bij Duurzaam Hengstal kunnen we veel vrijwilligers gebruiken voor het verduurzamen van onze wijk. Tot nu toe kregen onze vrijwilligers geen vergoeding, maar in de toekomst zijn hier wel mogelijkheden voor. We zoeken vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:

  • Activiteiten voor media (beheer Facebook, Instagram, Nextdoor of TikTok).
  • Redactiewerk, hoofdredactie van de nieuwsbrief.
  • Spreekuur bemensing; Duurzaam Hengstdal houdt spreekuur op de maandagavond en woensdagmiddag. Je denkt mee met bezoekers die willen verduurzamen, voorziet ze van informatie en/of verwijst ze door.
  • Organiseren van evenementen en projecten.
  • Hand- en spandiensten bij evenementen.
  • Burenhulp-klusteam, vrijwilligers die helpen met o.a. kleine isolatiewerkzaamheden en met de installatie van regentonnen. 
  • Ondersteuning van de coördinator; meedenken, organisatie en administratie.

Natuurlijk is er voor iedereen die wil helpen iets te doen. Ook wat niet op deze lijst staat. Kijk voor inspiratie ook op onze website  www.duurzaamhengstdal.nl

Wil je meehelpen?
Neem dan contact op via    of via 06-53642880. 

Noël Spauwen