Zilverhof

Veel Hengstdallers prijzen hun wijk vanwege haar groene karakter. Dit is mede vanwege de vele buurttuinen in de wijk. Deze zijn op het kaartje aangegeven.

In deze en de komende nieuwsbrieven zetten we de buurttuinen in de schijnwerpers door symbolisch een groene spade aan één van de vrijwilligers te overhandigen. Deze keer gaat de spade naar Léon Schoonhoven, die een stukje schrijft over “de Zilverhof”.

Nr. 10 is het “Zilverdenplantsoen”

Ruim 2 jaar geleden sloten Hanneke Mossou en Jan van Eerd als initiatiefnemers samen met andere buurtbewoners een participatie-overeenkomst met de gemeente om een buurttuin te beginnen in het perk aan het Zilverdenplantsoen. De gemeente plantte heesters langs de rand, wat perken met vaste planten en zaaide veel gras. Ook kwamen er twee wadi’s in het gebied om regenwater in op te vangen. Vanaf dat moment hebben de buurtbewoners de zorg voor het plantsoen overgenomen. Elke derde zaterdag van de maand wordt om half 11 gestart met koffie en thee, waarna we aan het werk gaan. Inmiddels is veel gras vervangen door planten en bloemen. Daarbij kiezen we zoveel mogelijk voor inheemse soorten.  Deze soorten komen van oudsher voor in de natuur in Nederland en zijn beter voor bijen, hommels, wespen en andere insecten dan uitheemse soorten. Van een bioloog-ecoloog uit de buurt hebben we hier een presentatie over gekregen. 

Een paar bouwers hebben inmiddels ook een muurtje en een pergola gebouwd. Nu na 2 jaar gezellig samen tuinieren zijn we trots op de rijke flora (zo’n 200 soorten!), die in ons plantsoen te vinden is. Hopelijk kunnen de foto’s bij dit artikel dit illustreren.
Zo levert het plantsoen door de toename in biodiversiteit en door regulering van de waterhuishouding een bijdrage aan ecologische duurzaamheid.

Sociale duurzaamheid

Daarnaast bevordert het plantsoen ook de sociale duurzaamheid in de wijk. Allereerst door de gezamenlijke zaterdagen. Bovendien wordt “De Zilverhof” steeds meer een plek waar men elkaar kan ontmoeten (rondom het “Jan-bankje”). De buurtkinderen worden actief betrokken bij ons plantsoen en helpen mee met het maandelijkse onderhoud. Daarnaast zijn er speciaal voor hen activiteiten, zoals het zaaien, verzorgen (gieterdienst) en oogsten van hun zelf verbouwde groenten in de door hun zelfgebouwde moestuinbakken. Van de oogst is afgelopen zomer genoten op de jaarlijkse Pizza middag. Inmiddels is er voor de kinderen ook een pluktuin met fruitbomen aangelegd.
Het samen zorgen, door zowel groot en klein, voor een mooie groene plek in de eigen buurt, biedt de kans om samen met iets positiefs en tastbaars bezig te zijn en samen te genieten van het resultaat. Dit heeft geleid tot een sociale cohesie, die er voorheen niet was. De kinderen actief te betrekken bij de levende natuur, hen kennis te laten maken met planten, bomen, groente en fruit, en er ook leren zorg voor te dragen is daarbij een zeer waardevolle toevoeging. De buurtkinderen ontmoeten elkaar en leren elkaar op een andere manier kennen; ze worden uitgenodigd om samen te werken en trekken meer met elkaar op. En als buren en als buurt weet je welke kinderen er om je heen wonen en daardoor houden er veel meer mensen een oogje in het zeil. Dit komt de sociale veiligheid van de buurt weer ten goede. Alle buurtgenoten zijn van harte uitgenodigd om bij dit initiatief aan te sluiten.

Voor de volgende editie geeft Léon de spade graag door aan Marja Houtsma van de buurtmoestuin aan de Vogelkersstraat en aan Pouwel Slurink van de buurttuin “Onder de Rode Beuk”. Dan is het hun beurt om op te scheppen over hun buurttuin.