Aarde

Onze missie

We geloven dat mensen de aarde mogen gebruiken, maar dat we er zo mee moeten omgaan dat toekomstige generaties ook nog mogelijkheden hebben. Als actieve bewuste wijkgenoten willen we bijdragen aan die goede omgang met onze leefomgeving. Voor ons betekent dat concreet:

  • beter omgaan met de beperkte hoeveelheid hulpbronnen op aarde (energie, drinkwater, groen)
  • aanpassen aan de verandering van het klimaat, extreem weer en droogte
  • proberen circulair te leven, dus alleen afval produceren dat zelf weer grondstof is
  • beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaai
Groene aarde

Onze aanpak

We wachten niet af tot de overheid komt met plannen maar geven onze wijk zelf vorm. Dit doen we met elkaar en we sluiten daarbij niemand uit. Iedereen is van waarde, elke inbreng telt. We geloven dat verandering alleen mogelijk is als dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.