Straatcontacten

Hulp gezocht!

Straatcontacten

Help ons in contact met uw buren te komen

Velen, waaronder u, meldden zich ooit aan voor onze nieuwsbrief, maar waarschijnlijk zijn er nog veel wijkgenoten die zelfs niet eens van het bestaan van Duurzaam Hengstdal weten. 

Dat is op zich niet zo erg, maar de kans is groot dat zij ook niet op de hoogte zijn de komende veranderingen op energiegebied en verduurzaming. Het zou jammer zijn, als een groot deel van de wijk zich stap voor stap voorbereid op een aardgasvrije toekomst, terwijl sommigen er straks mee overvallen worden.

Om die reden en omdat wij de vragen, wensen en opmerkingen van alle wijkbewoners zo goed mogelijk naar de gemeente, de woningcorporatie en de netbeheerder willen overbrengen, gaan we proberen met de bewoners van elk huis in de wijk in contact te komen. Niet per post of per mail, maar via een informeel gesprek van buur tot buur.

Met een actieve groep van zo’n 25 personen lukt het helaas niet alle 3500 adressen te bezoeken. Daarom zoeken we vrijwilligers die in hun eigen omgeving, huis aan huis contact leggen met de mensen die ze kennen, vaak zien en wellicht regelmatig even spreken. Dit alles zal in de laatste weken van november gaan plaatsvinden. We zijn dus op zoek naar zogenaamde “straatcontactpersonen”.
 

Wat heeft u er aan om dit te doen?

Naast wellicht het opdoen van interessante, nieuwe of vernieuwde contacten in uw buurt, draagt u bij aan een groter saamhorigheidsgevoel in de wijk en helpt u de wijkbewoners een stem te geven. Iets dat we de komende jaren waarschijnlijk hard nodig zullen hebben. Daarbij bieden wij u als tegenprestatie een gratis warmtescan van uw huis aan (normaal € 30,-). Daarmee kunt u precies zien of en waar uw huis warmte verliest. Vaak is daarna met simpele ingrepen een hoop besparing te realiseren. 


Hoeveel tijd gaat dit u kosten?

We rekenen dat de vrijwilligers elk zo’n 30 adressen bezoeken, dat vergt ongeveer een dagdeel, of 1 à 2 avonden. Sommige gesprekken duren, zo leert de ervaring, enkele minuten, andere een half uur. We organiseren in elk geval vooraf een instructieavond in de tweede week van november en leveren het benodigde materiaal, zodat u niet onvoorbereid op stap gaat.
 

Wilt u uw buren en ons hiermee helpen? Meldt u dan aan!