Project Vlierestraat

Voor het nieuwe gebouw aan de Vlierestraat denkt Woonwaarts, die het pand laat bouwen, aan een inpandige warmtepomp. In combinatie met gesloten bodemcollectoren als warmte- koude opslag vanuit de bodem. Dat is een stil systeem wat fijn is voor de buurt. Het dak wil men voorzien van PVT-panelen die  zonne-energie omzetten naar elektriciteit en die thermische energie leveren aan het gebouw. Ook is Woonwaarts voornemens om een groen sedumdak toe te passen. Alles is nog wel afhankelijk van interne besluitvorming en ook de omgevingsvergunning moet nog verleend worden.

PowerPoint-presentatie (woonwaarts.nl)